ZOZNAM SMERNÍC

 

Darček mesiaca
Darčkové poukážky a ich účtovanie v roku 2019

 

Daňový kalendár
marec 2019
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.3.2019 - Spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne zákaznícky spravodaj

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

Najnovšie
Audity a kontroly spoľahlivo určujú ako je bezpečnosť práce v podniku zabezpečovaná

Audity a kontroly spoľahlivo určujú ako je bezpečnosť práce v podniku zabezpečovanáGarancia

19.3.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Niektoré princípy k hodnoteniu úrovne bezpečnosti práce sú založené na pozorovaní s akou frekvenciou sa objavujú nebezpečné spôsoby uskutočňovanie pracovných činností. Tieto prístupy hodnotia predovšetkým znalosť bezpečných pracovných ...
viac

Prevádzka je bezpečná, keď v nej neprichádza k nehodám a úrazomGarancia

14.3.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Predstavme si prípad, keď jeden mesiac prišlo k niekoľkým úrazom a v nasledujúcich troch mesiacoch neprišlo k žiadnemu. Dá sa skutočne predpokladať, že v týchto troch mesiacoch zamestnanci pracovali bezpečnejšie? Je to podobný prípad, ...
viac

Úprava základu dane o neuhradené záväzky u subjektov verejnej správy v roku 2019Garancia

13.3.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v ustanovení § 17 ods. 27 vymedzuje povinnosť zvýšenia základu dane daňovníka o výšku záväzku alebo jeho neuhradenú časť, ktorý prislúcha k výdavku (nákladu), ktorý je ...
viac

Registrácia dohodára v zdravotnej poisťovni v roku 2019Garancia

13.3.2019, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Eva Gášpárová Na účely zdravotného poistenia sú fyzické osoby vykonávajúce u zamestnávateľa práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení považované za ...
viac

Novela zákona o dani z príjmov od 1.4.2019Garancia

11.3.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
V závere roka 2018 bola prijatá aj novela zákona o dani z príjmov, ktorou sa s účinnosťou od 1. apríla 2019 zvyšuje daňový bonus na vyživované dieťa na dvojnásobnú úroveň (dvojnásobok sumy 22,17 eur), ak vyživované dieťa nedovŕšilo 6 rokov ...
viac

Otázky a odpovede k podávaniu daňových priznaní k dani z príjmov daňovníkov (rezidentov SR), ktorým v roku 2018 plynuli aj zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí

6.3.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri zamedzení prípadného dvojitého zdanenia príjmov zo závislej činnosti vykonávanej v ČR je potrebné postupovať podľa ustanovenia § 45 ods. 1 zákona o dani z príjmov a článku 22 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a ČR. ...
viac
Používanie strojov a zariadení na ochranu kultúr, zavlažovanie a zariadenia na zber úrody

Používanie strojov a zariadení na ochranu kultúr, zavlažovanie a zariadenia na zber úrodyGarancia

5.3.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Čistiť hadice postrekovacieho zariadenia, zavlažovacieho zariadenia a rozprašovača možno len vtedy, ak toto zariadenie nie je v prevádzke a ak je vypustený stlačený vzduch. Zabezpečí sa, aby prúd vytekajúcej kvapaliny z pretlakových ...
viac

Nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnostiGarancia

4.3.2019, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. marca 2019 nadobúda účinnosť zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý bol schválený koncom januára a ktorého cieľom je prehĺbiť, rozšíriť a zefektívniť ochranu poskytovanú oznamovateľom ...
viac

Koľko za vás platí zamestnávateľ do Sociálnej poisťovne si musíte overiť samiGarancia

28.2.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Dávky, ktoré Sociálna poisťovňa priznáva zamestnancovi, vypočítava vždy len z takého príjmu (vymeriavacieho základu), ktorý oficiálne vykazuje Sociálnej poisťovni zamestnávateľ. Ak zamestnávateľ nahlási nižšiu sumu ako zamestnanec v skutočnosti zarába, má to za ...
viac

Použitie sociálneho fondu u subjektu verejnej správyGarancia

27.2.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Použitie prostriedkov sociálneho fondu upravuje § 7 zákona č. 152/1994 Zb. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. Použitie prostriedkov sociálneho fondu upravuje § 7 ...
viac
Najčítanejšie

Smernica o poskytovaní príspevku na stravovanie zamestnancovGarancia

21.1.2019, Ing. Mária Vépyová, PhD., korektúra: Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Vépyová ; PhD. ; korektúra: Ing. Zuzana Hrušovská ; Baker Tilly Slovakia; Ing. Ivana Glazelová; Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky  (adresa, IČO)          Názov vnútropodnikovej smernice     Príspevok zamestnávateľa na ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Smernica o výpočte a účtovaní odloženej dane z príjmovGarancia

21.1.2019, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Vépyová, PhD.; Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia; Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov vnútropodnikovej smernice   Výpočet a účtovanie o odloženej dani z príjmov   Prílohy       Číslo ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Postup pri odškodňovaní chorôb z povolaniaArchív

19.1.2015, JUDr. Paula Babicová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chorobou z povolania sa podľa Zákonníka práce rozumie choroba takto uvedená v právnych predpisoch o sociálnom zabezpečení. Týmto zákonom je zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení. Podľa neho je to choroba uznaná príslušným špecializovaným ...
viac

Smernica o zásadách a účtovaní pokladniceGarancia

21.1.2019, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Vépyová, PhD.; Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)          Názov vnútropodnikovej smernice     Zásady vedenia a účtovania pokladnice     Prílohy          Číslo ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Smernica o zásadách tvorby a čerpania rezervGarancia

21.1.2019, Ing. Jitka Meluchová, PhD., Ing. Tomáš Janoušek, V4 Group, Ing. Štefan Gažo, Baker Tilly Slovakia, korektúra: Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jitka Meluchová, PhD.; Ing. Tomáš Janoušek, V4 Group; Ing. Štefan Gažo, Baker Tilly Slovakia; korektúra: Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov vnútropodnikovej smernice   Zásady ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 59/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 640/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 28.2.2019 v čiastke č. 24)
  • 60/2019 Z.z. ustanovuje obsah a rozsah údajov zapisovaných do zoznamu zahraničných zastúpení a náležitosti žiadostí týkajúcich sa zoznamu zahraničných zastúpení (vyšlo dňa: 28.2.2019 v čiastke č. 24)
  • 63/2019 Z.z. novela zák. č. 182/1993 Z. z. (vyšlo dňa: 4.3.2019 v čiastke č. 25)
  • 65/2019 Z.z. novela zák. č. 150/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 4.3.2019 v čiastke č. 25)
  • 66/2019 Z.z. novela úst. zák. č. 357/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 4.3.2019 v čiastke č. 25)
  • 70/2019 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu niektorých ustanovení zák. č. 404/2011 Z. z. s Ústavou SR (vyšlo dňa: 6.3.2019 v čiastke č. 27)
  • 73/2019 Z.z. novela vyhl. č. 266/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 7.3.2019 v čiastke č. 28)
  • 74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka (vyšlo dňa: 7.3.2019 v čiastke č. 28)
  • 76/2019 Z.z. o výške úhrady za poskytovanie technickej normy (vyšlo dňa: 11.3.2019 v čiastke č. 29)
  • 77/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 83/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 13.3.2019 v čiastke č. 30)

Anotácie právnych predpisov

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: