ZOZNAM SMERNÍC

 

Darček mesiaca
Výber príkladov účtovania nákladov na transfery vo verejnej správe

 

Daňový kalendár
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
Najbližšia daňová povinnosť
26.11.2018 - Spotrebná daň z minerálneho oleja

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne zákaznícky spravodaj

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

Najnovšie

Novela daňového poriadku s účinnosťou od 1.9.2018 a od 1.1.2019Garancia

15.11.2018, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V priebehu roka 2018 boli zatiaľ schválené 2 novely zákona č.563/2009 Z. z.o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj s pripomienkami počas schvaľovacieho procesu v NR SR. Obidve ...
viac

Interná smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnostiGarancia

13.11.2018, Ing. Zuzana Brindzová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, PhDr. Anna Miklošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Čl. I. Úvodné ustanovenia Smernica sa vydáva v zmysle § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Smernica o protispoločenskej činnosti pre obec a samosprávny krajGarancia

13.11.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, PhDr. Anna Miklošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Čl. I Úvodné ustanovenia 1. Smernica sa vydáva v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Návrh na zvýšenie daňového bonusu na vyživované dieťa od roku 2019Garancia

13.11.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V NR SR je predložený návrh novely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. ( ZDP ), ktorým sa mení výška poskytovaného daňového bonusu na vyživované dieťa (daňový bonus) pre vymedzenú skupinu detí. Nárok na daňový bonus upravuje § ...
viac

Podávanie daňového priznania k DPH pri zjednodušenom režime jednotného kontaktného miesta Mini One Stop Shop v roku 2018Garancia

12.11.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zdaniteľná osoba registrovaná a využívajúca osobitnú úpravu  Mini One Stop Shop (MOSS) je povinná predložiť elektronicky daňové priznanie  k DPH pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta  za každý kalendárny štvrťrok  bez ohľadu ...
viac

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o obecnom zriadení od 1.1.2019Garancia

12.11.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza poslanecký návrh novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorá navrhuje upraviť v zákone viaceré ustanovenia v oblasti odmeňovania poslancov obecných zastupiteľstiev. V medzirezortnom pripomienkovom ...
viac

Smernica upravujúca vypracovanie pracovnej zmluvyGarancia

9.11.2018, Ing. Anna Križanová, JUDr. Juraj Mezei, PhD., PhDr. Anna Miklošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Anna Križanová; JUDr. Juraj Mezei, PhD.; PhDr. Anna Miklošová Stiahnuť dokument Stiahnuť prezentáciu Stiahnuť checklist Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)     Názov smernice   Vypracovanie pracovnej zmluvy   Prílohy     Číslo smernice     Rozsah ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Smernica upravujúca vypracovanie pracovnej zmluvyGarancia

9.11.2018, Ing. Anna Križanová, JUDr. Juraj Mezei, PhD., PhDr. Anna Miklošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Anna Križanová; JUDr. Juraj Mezei, PhD.; PhDr. Anna Miklošová Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)     Názov smernice   Vypracovanie pracovnej zmluvy   Prílohy     Číslo smernice     Rozsah platnosti     Za správnosť smernice zodpovedá ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Smernica o vypracovaní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruGarancia

9.11.2018, JUDr. Milada Illašová, JUDr. Juraj Mezei, PhD., PhDr. Anna Miklošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Milada Illašová; JUDr. Juraj Mezei, PhD.; PhDr. Anna Miklošová Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)     Názov vnútropodnikovej smernice   Vypracovanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru   Prílohy     Číslo smernice     ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Od januára 2019 sa opäť valorizujú dôchodkyGarancia

6.11.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Dôchodky sa v roku 2019 zvýšia o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2018. Dôchodky sa v roku 2019 zvýšia o 2,6 % mesačnej sumy ...
viac
Najčítanejšie

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstvaGarancia

27.3.2018, JUDr. Renáta Považanová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA,, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Renáta Považanová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA, K vybranej smernici si môžete stiahnuť aj  prezentáciu a checklist , ktoré Vám uľahčia jej vypracovanie. Stiahnuť smernicu Stiahnuť prezentáciu Stiahnuť checklist OBEC .......... ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Inventarizačný zápisGarancia

5.1.2018, korektúra: Ing. Tomáš Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Baker Tilly Slovakia Stiahnuť vzor V Z O R Inventarizačný zápis podľa § 30 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12. 20xx ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Smernica o poskytovaní príspevku na stravovanie zamestnancovGarancia

2.7.2018, Ing. Mária Vépyová, PhD., korektúra: Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Vépyová ; PhD. ; korektúra: Ing. Zuzana Hrušovská ; Baker Tilly Slovakia; Ing. Ivana Glazelová Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky  (adresa, IČO)          Názov vnútropodnikovej smernice     Príspevok zamestnávateľa na stravnú jednotku     ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Smernica o výpočte a účtovaní odloženej dane z príjmovGarancia

1.2.2018, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Vépyová, PhD.; Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia; Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov vnútropodnikovej smernice   Výpočet a účtovanie o odloženej dani z príjmov   Prílohy       Číslo ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vnútorný predpis o zabezpečení stravovania zamestnancovGarancia

2.7.2018, Ing. Miroslav Mačuha, JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miroslav Mačuha; JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)         Názov vnútropodnikovej smernice     Vnútorný predpis o zabezpečení stravovania zamestnancov     Prílohy         Číslo ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 301/2018 Z.z. novela op. č. 690/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 6.11.2018 v čiastke č. 111)
  • 302/2018 Z.z. novela zák. č. 71/2013 Z. z. a č. 290/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 9.11.2018 v čiastke č. 112)
  • 303/2018 Z.z. novela op. č. 163/2016 Z.z. (vyšlo dňa: 9.11.2018 v čiastke č. 112)
  • 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd (vyšlo dňa: 13.11.2018 v čiastke č. 113)
  • 307/2018 Z.z. o dohľade nad dodržiavaním povinností pri štítkovaní energeticky významných výrobkov (vyšlo dňa: 13.11.2018 v čiastke č. 113)
  • 310/2018 Z.z. novela zák. č. 15/2005 Z. z. a č. 543/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 13.11.2018 v čiastke č. 113)
  • 312/2018 Z.z. novela zák. č. 79/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 14.11.2018 v čiastke č. 114)
  • 313/2018 Z.z. novela zák. č. 575/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 14.11.2018 v čiastke č. 114)
  • 314/2018 Z.z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 14.11.2018 v čiastke č. 114)
  • 315/2018 Z.z. novela op. č. 52/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 16.11.2018 v čiastke č. 115)

Anotácie právnych predpisov

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: