Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zdravotná starostlivosť a služby sociálnej pomoci oslobodené od dane v roku 2020

23.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.80 Zdravotná starostlivosť a služby sociálnej pomoci oslobodené od dane v roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

V článku si priblížime služby - zdravotná starostlivosť a služby sociálnej pomoci, ktoré sú oslobodené od dane podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z..

Oslobodené od dane je poskytovanie zdravotnej starostlivosti štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami podľa Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tovary a služby s ňou priamo súvisiace poskytované týmito zariadeniami. Pričom oslobodené od dane nie je dodanie liekov a zdravotníckych pomôcok. Oslobodená od dane je aj ošetrovateľská starostlivosť a pôrodná asistencia, tiež kúpeľná starostlivosť, a ak kúpeľná starostlivosť nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú alebo ústavnú starostlivosť, aj služby s ňou priamo súvisiace, ako aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti zubnými lekármi a dodanie zubných náhrad zubnými lekármi a zubnými technikmi, taktiež záchranná zdravotná služba a doprava osôb do zdravotníckeho zariadenia a zo zdravotníckeho zariadenia poskytovaná v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou. Tiež sa oslobodenie vzťahuje na dodanie ľudských orgánov a tkanív, ľudskej krvi a krvných prípravkov a materského mlieka.

Oslobodené od dane sú služby sociálnej pomoci a služby súvisiace s ochranou detí a mládeže poskytované v zariadeniach sociálnych služieb (napríklad podľa zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov). Oslobodený je

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: