Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zdravotná spôsobilosť vo vzťahu k práci

9.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ podľa §6 ods.1 písm. o) zákona BOZP musí zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

Zdravotná spôsobilosť na prácu v zmysle vyššie uvedeného sa posudzuje na základe výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: