Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Základná škola - Žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru dohodou

17.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2.6.1 Základná škola - Žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru dohodou

JUDr. Milada Illašová, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD.

Stiahnuť vzor


( Strana l )

Okresný súd

v ....... ( sídlo súdu ) .....

Žalobca : ...... ( Meno, priezvisko, pracovné zaradenie, pracovisko a bydlisko ) ......., občan SR

Žalovaný : ....... ( Názov a sídlo zamestnávateľa ) ........ zastúpený ...... ( meno, priezvisko a pracovná funkcia zamestnanca oprávneného konať za zamestnávateľa ) ........

Žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru dohodou

( Strana 2 )

I.

Dňa ............. (uviesť dátum) .... žalobca uzatvoril so žalovaným pracovnú zmluvu na neurčitý čas s dňom nástupu do práce od ............. (uviesť dátum).... .

Dôkaz: Pracovná zmluva

II.

Dňa žalovaný predložil žalobcovi písomný návrh na skončenie pracovného pomeru dohodou podľa § 60 ZP k ........ (uviesť dátum) .... z dôvodu prebiehajúcich organizačných zmien spočívajúcich v zrušení pracovného miesta ….. (uviesť presne druh práce alebo pracovnú funkciu, útvar podľa organizačného poriadku zamestnávateľa) ..............., ktoré žalobca podľa pracovnej zmluvy zastával. So skončením pracovného pomeru dohodou žalobca pod dojmom uskutočnenia organizačných zmien súhlasil.

Dôkaz: Dohoda o skončení pracovného pomeru

III.

Po skončení pracovného pomeru žalobca prostredníctvom zamestnanca personálneho oddelenia žalovaného získal vedomosť o tom, že pracovné miesto, o ktorého zrušení ho žalovaný zamestnávateľ informoval, v skutočnosti zrušené nebolo, keďže už v prvý pracovný deň nasledujúci po skončení pracovného pomeru obsadil toto pracovné miesto iným zamestnancom. Informáciou o zrušení pracovného miesta žalovaný uviedol

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: