Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účtovanie zmarenej investície v roku 2019

23.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmarená investícia je investícia, pri ktorej nedôjde k jej dokončeniu a v okamihu rozhodnutia subjektu verejnej správy o tom, že investícia nebude dokončená je nutné ju zaúčtovať do nákladov cez účet 548 v zmysle ustanovenia § 61 ods. 6 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej  osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov. Tým teda musí i ovplyvňovať výsledok hospodárenia

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: