Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Tabuľka platov štátnych zamestnancov na rok 2019

13.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Na základe ustanovenia § 159 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) platí, že vláda v nadväznosti na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa dohodnutú na príslušný kalendárny rok ustanoví nariadením zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov v závislosti od predpokladaného vývoja priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v podnikateľskej sfére a od zdrojových možností štátneho rozpočtu na príslušný rok.

Štátnym zamestnancom patrí ako základ tarifný plat, ktorý tvorí:

  1. platová tarifa:
  2. v príslušnej platovej triede podľa prílohy č. 3 alebo podľa § 159,
  3. v príslušnej platovej triede podľa prílohy č. 3 alebo podľa § 159 zvýšená o 20 % u štátnych zamestnancov v služobnom úrade, ktorým je úrad vlády, ktorí plnia úlohy spojené s odborným, organizačným
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: