Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Strata platnosti dokladu odbornej spôsobilosti vo vzťahu k BOZP

16.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu pracovného prostriedku vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, je povinná vo svojej odbornej činnosti dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie BOZP.

Ak fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu pracovného prostriedku vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie vo svojej odbornej činnosti závažným spôsobom alebo opakovane koná v rozpore s právnymi predpismi (§39 Zákonníka práce) t.j. zákonmi, nariadeniami vlády, vyhláškami alebo smernicami a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, napr. technickými normami, príslušný inšpektorát práce jej odoberie preukaz, osvedčenie alebo doklad vydaný

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: