dnes je 17.1.2020
Input:

Preradenie zamestnanca na inú prácu (§ 55 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce)

9.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.2.2 Preradenie zamestnanca na inú prácu (§ 55 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce)

JUDr. Milada Illašová; JUDr. Juraj Mezei; PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová


Stiahnuť dokument

Koronal, s.r.o., Lesná 11, 851 00 Bratislava,

Ivan Križanský,

ul. Jarná 15,

851 00 Bratislava

Vec:

Preradenie na inú prácu

Na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa 21. októbra 20XX pracujete v našej spoločnosti s ručením obmedzeným ako ….. ( uviesť presne druh práce, alebo pracovnú funkciu, útvar podľa organizačného poriadku zamestnávateľa ) ...............

Rozhodnutím orgánu štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva ............. (uviesť konkrétne príslušný orgán) ...... najvyššia prípustná expozícia na pracovisku, na ktorom pracujete, je ............... (uviesť podľa citovaného rozhodnutia) ............

Vzhľadom na uvedené prekročenie prípustnej expozície je potrebné Vás podľa ust. § 55 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce preradiť po vzájomnej dohode na inú prácu, a to na prácu ….. ( uviesť presne druh práce, alebo pracovnú funkciu, útvar podľa organizačného poriadku zamestnávateľa ) ...............

Dôvod preradenia sme s Vami prerokovali dňa 10. októbra 20XX.

V Bratislave 21. októbra 20XX

................................

Ing. Ján Pekný

konateľ s.r.o. Koronal


Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať