Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Používanie strojov a zariadení na ochranu kultúr, zavlažovanie a zariadenia na zber úrody

5.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Čistiť hadice postrekovacieho zariadenia, zavlažovacieho zariadenia a rozprašovača možno len vtedy, ak toto zariadenie nie je v prevádzke a ak je vypustený stlačený vzduch. Zabezpečí sa, aby prúd vytekajúcej kvapaliny z pretlakových ventilov postrekovacieho zariadenia a zavlažovacieho zariadenia smeroval mimo priestoru obsluhy. Na zavlažovacom zariadení sa prenosné potrubie pripojí na hlavné potrubie až po zastavení čerpadla; prenosné potrubie možno pripojiť na hlavné potrubie aj bez zastavenia čerpadla, ak je napájacie miesto uzatvorené samostatným ventilom. Traktor, ktorý sa používa pri postrekovacom zariadení na aplikáciu chemických látok, sa vybaví kabínou s núteným vetraním čistým vzduchom.

Pri zbere úrody, čistenie a zasunovanie kosy sa vykonáva s použitím osobného ochranného pracovného prostriedku. Kosu možno prenášať, prevážať a uskladňovať len v ochrannom puzdre. Pracovať s rotačnou žacou lištou nemožno bez krytu na zachytávanie odletujúcich predmetov. Pri preprave žacieho stroja na dlhšie vzdialenosti sa žacia

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: