Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Poštové služby oslobodené od dane v roku 2020

14.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.78 Poštové služby oslobodené od dane v roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

V článku si priblížime poštové služby, ktoré sú oslobodené od dane podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. a vysvetlíme pojem univerzálna služba.

Oslobodené od dane sú univerzálne poštové služby, pričom nimi chápeme súbor poštových služieb, ktoré je poskytovateľ univerzálnej služby povinný trvalo poskytovať v prístupových a kontaktných miestach za rovnakých podmienok, v určenej kvalite a za prijateľné ceny všetkým užívateľom každý pracovný deň najmenej s jedným vyberaním a dodávaním denne. V poštovej licencii Poštový regulačný úrad vymedzí rozsah univerzálnej služby v rozsahu vyberania a distribúcie poštových zásielok s hmotnosťou do 2 kg, vyberania a distribúcie balíkov s hmotnosťou do 10 kg, ďalej služieb spojených s doporučenými zásielkami a s poistenými zásielkami, ako aj distribúcie balíkov s hmotnosťou do 20 kg, ak boli vybrané v cudzine zahraničným poskytovateľom univerzálnej služby. Poštový regulačný úrad môže v poštovej licencii zvýšiť hmotnostný limit poštovej služby až na 20 kg a určiť osobitné spôsoby dodávania balíkov. V rámci univerzálnej služby sa k poštovej zásielke poskytuje služba doporučene, ktorou sa poskytuje paušálna

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: