dnes je 28.1.2020
Input:

Pomerné odpočítanie DPH - interný doklad

6.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.9.3.2 Pomerné odpočítanie DPH – interný doklad

Ing. Božena Ninčáková; Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia; Ing. Tomáš Janoušek Baker Tilly Slovakia; Ing. Jozef Pohlod

Stiahnuť dokument


Firma IČ DPH

Interný doklad č. .........

Výpočet koeficientu pre pomerné odpočítanie dane za rok ......

A. Podklady z daňových priznaní za rok

 Položka Riadok daň. Priznania Suma za rok v EUR 
1.  Dodanie tovaru a služby podľa § 8 a § 9 zákona     
2.  Dodanie tovarov a služieb oslobodených od dane  bez možnosti odpočítania podľa § 28-41   
3.  s možnosťou odpočítania podľa § 43   
4.  s možnosťou odpočítania podľa § 46-47 a § 48 ods. 8   
5.  Rozdiel v základe dane po oprave podľa § 25 ods. 1 až 3    

B. Doplňujúce údaje

Položka Suma za rok v EUR 
6.  Príjmy z predaja podniku, časti podniku a obchodného majetku, ktorý platiteľ používal na účely svojho podnikania mimo zásob   
7.  Príjmy z finančných služieb podľa § 39 poskytnutých príležitostne   
8.  Príjmy z príležitostného prevodu a príležitostného prenájmu nehnuteľností   
9.  Príjmy uvedené v riadkoch DP, ale nevstupujúce do koeficientu, spolu  

C. Výpočet koeficientu

Položka  Hodnota  
a.  Čitateľ koeficientu (r.1 + r.3 + r.4 + r. 5 - r.10)   
b.  Menovateľ koeficientu (r.1 + r.2 + r.3 + r.4 + r.5 - r.9)   
c.  Koeficient pred zaokrúhlením (a/b)   

Koeficient zaokrúhlený podľa § 50 ods. 1 pre použitie na krátenie dane