dnes je 17.1.2020
Input:

Ostatné oslobodenia od dane pri dovoze tovaru v roku 2020

30.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.97 Ostatné oslobodenia od dane pri dovoze tovaru v roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

V článku si priblížime oslobodenie od dane pri dovoze tovaru podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z.

Oslobodený od dane je dovoz tovaru, ak ide o tovar, ktorého dodanie v tuzemsku platiteľom by bolo oslobodené od dane.

Oslobodený od dane je spätný dovoz tovaru v takom stave, v akom bol vyvezený, osobou, ktorá ho vyviezla, ak sa naň vzťahuje oslobodenie od cla.

Oslobodený od dane je aj dovoz tovaru osobami, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva, ak sa na tento dovoz vzťahuje oslobodenie od cla, Európskou úniou, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a orgánmi nimi zriadenými, Európskou centrálnou bankou a Európskou investičnou bankou v rozsahu a za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou, ako aj medzinárodnými organizáciami inými, ako sú už uvedené, a ich pracovníkmi v rozsahu a za podmienok podľa medzinárodných zmlúv. Oslobodený od dane je tiež dovoz tovaru ozbrojenými silami iného štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy alebo zúčastneným štátom v Partnerstve za mier, a iného štátu na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich