Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Oslobodenie od dane podľa zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2020

7.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.77 Oslobodenie od dane podľa zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

Medzi oslobodenia podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. patria poštové služby, zdravotná starostlivosť, služby sociálnej pomoci, výchovné služby a vzdelávacie služby, služby dodávané členom, služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou, kultúrne služby, ako aj zhromažďovanie finančných prostriedkov, tiež služby verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu, poisťovacie služby, dodanie a nájom nehnuteľnosti, finančné služby, predaj poštových cenín a kolkov, ako aj prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier.

Takéto oslobodené činnosti, ak by boli prijaté od zahraničných dodávateľov z iných členských štátov alebo tretích štátov s miestom dodania v tuzemsku, nie je povinnosť samozdaniť, nakoľko ide o služby, ktoré sú v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. oslobodené od dane. Pri týchto činnostiach, oslobodených od dane nevzniká právo na odpočítanie dane pri kúpe tovarov a služieb, ktoré bezprostredne s dodaním týchto služieb súvisia.


Príklad

Poisťovňa poskytuje výlučne poisťovacie služby oslobodené od dane a je platiteľom dane, potom podľa § 49 ods. 3 zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. nemá právo na odpočítanie dane za nakúpené tovary a služby. Ak by poisťovňa poskytovala popri poisťovacích službách aj služby, ktoré sa zdaňujú ako napríklad prenájom priestorov voči podnikateľom, ktorý sa rozhodla zdaniť, má právo na odpočítanie dane pomerom v zmysle podľa § 49 ods. 4 vo väzbe na § 50 zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z..

Osoba nie je povinná vyhotoviť faktúru pri dodaní takýchto služieb oslobodených od dane, a ani pri dodaní tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daň a za dodanie poisťovacích a finančných služieb s miestom dodania v inom členskom štáte alebo v treťom štáte.

Vykazovanie takýchto

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: