Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Navrhnutie rekondičného pobytu alebo rehabilitácie v súvislosti s prácou zamestnávateľom v spolupráci s lekárom PZS a po dohode so zástupcami zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť

27.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon ukladá zamestnávateľovi povinnosť vypracovať v spolupráci s lekárom pracovnej zdravotnej služby zoznam zamestnancov, ktorí vykonávajú vybrané povolania, po dohode so zástupcami zamestnancov, vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť ako aj lekár pracovnej zdravotnej služby v spolupráci so zamestnávateľom, po dohode so zástupcami zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, vypracuje obsah rekondičného pobytu. Zamestnávateľ oboznámi zamestnanca pred jeho nástupom na rekondičný pobyt s obsahom rekondičného pobytu.

Rekondičný pobyt má teda účelovo zostavený zdravotný program v zmysle vyhlášky MZ SR č. 148/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu. Absolvovaním individuálneho programu rekondičného

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: