Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Minimálna mzda od 1. januára 2020

6.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.41 Minimálna mzda od 1. januára 2020

Ing. Eva Gášpárová

Vláda Slovenskej republiky nariadením vlády č. 324/2019 Z. z. ustanovila s účinnosťou od 1. januára 2020 sumu minimálnej mzdy na:

- 580 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

- 3,333 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Čistá minimálna mzda bude:

hrubá mzda   580,00  
preddavky na zdravotné poistenie  4 %  23,20  
poistné na nemocenské poistenie  1,4 %  8,12  
poistné na starobné poistenie  4 %  23,20  
poistné na invalidné poistenie  3 %  17,40  
poistné na poistenie v nezamestnanosti  1 %  5,80  
nezdaniteľná časť základu dane   367,85  
základ dane   134,43  
daň   25,54  
čistá mzda   476,74  

Celková cena práce zamestnanca s minimálnou mzdou bude:

hrubá mzda   580,00  
preddavky zamestnávateľa na zdravotné poistenie  10 %  58,00  
poistné zamestnávateľa na nemocenské poistenie  1,4 %  8,12  
poistné zamestnávateľa na starobné poistenie  14 %  81,20  
poistné zamestnávateľa na invalidné poistenie  3 %  17,40  
poistné zamestnávateľa na poistenie v nezamestnanosti  1 %  5,80  
poistné na úrazové poistenie  0,8 %  4,64  
poistné na garančné poistenie  0,25 %  1,45  
poistné do rezervného fondu solidarity  4,75 %  27,55  
celková cena práce   784,16  

Minimálna mzda sa vzťahuje na odmeňovanie zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, t.j. aj na odmeňovanie zamestnancov v služobnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere a na zamestnancov vykonávajúcich práce na základe dohôd mimo pracovného pomeru (dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov).

Mesačná suma minimálnej mzdy sa uplatňuje u zamestnancov odmeňovaných mesačnou formou mzdy. Základná suma mesačnej minimálnej mzdy ustanovená nariadením vlády sa uplatní, ak

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: