Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Ktoré zainteresované strany sú zapojené v procese posudzovania zhody?

18.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V procese posudzovania zhody sú zainteresované strany tieto:

a) zákonodarca, ktorý:

  • stanoví právne požiadavky, ktoré výrobky musia splniť,
  • vyberie moduly/postupy posudzovania zhody zo zoznamu stanoveného podľa rozhodnutia č. 768/2008/ES;

Na posudzovanie zhody strojných zariadení sa vzťahujú nasledovné moduly:

  • modul A - vnútorná kontrola výroby,
  • modul B - EÚ skúška typu,
  • modul H - zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality,

b) výrobca, ktorý:

  • navrhne, vyrobí a testuje výrobok alebo ho dá navrhnúť, vyrobiť alebo testovať,
  • vypracuje technickú dokumentáciu k výrobku,
  • prijme všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečil súlad týchto výrobkov,
  • na základe kladného hodnotenia výrobkov vypracuje vyhlásenie o zhode EÚ a umiestni na výrobky označenie CE, ak sa to v právnych predpisoch vyžaduje,
  • po zásahu notifikovaného orgánu umiestni na výrobok identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ak sa to vyžaduje v právnych
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: