Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Finančné služby oslobodené od dane v roku 2020

15.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.85 Finančné služby oslobodené od dane v roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

V článku si priblížime finančné služby, ktoré sú oslobodené od dane podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z.

Konkrétne, sú oslobodené od dane poskytnutie, dojednávanie a sprostredkovanie úveru, poskytnutie a sprostredkovanie pôžičky, správa úveru a pôžičky osobou, ktorá ich poskytla, a sprostredkovanie sporenia, ako aj poskytnutie, dojednávanie a sprostredkovanie úverovej záruky a inej záruky za peňažný záväzok, ako aj správa úverovej záruky osobou, ktorá poskytla úver, tiež činnosti týkajúce sa vkladov a bežných účtov vrátane ich sprostredkovania, ako aj činnosti týkajúce sa platieb, prevodov platieb, šekov, prevoditeľných dokumentov, dlhov s výnimkou vymáhania dlhov, alebo vydanie a správa elektronických platobných prostriedkov a cestovných šekov, činnosti týkajúce sa cenných papierov a obchodných podielov vrátane sprostredkovania týchto činností. Pričom oslobodená od dane nie je správa cenných papierov a úschova cenných papierov. Oslobodené od dane je aj otvorenie akreditívu, obstaranie inkasa a tiež činnosti týkajúce sa peňazí používaných ako zákonné platidlo vrátane sprostredkovania týchto činností, zmenárenská činnosť. Tiež je oslobodená správa podielového fondu podľa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, správa dôchodkového fondu podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z. a správa

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: