Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Bezpečnosť pri práci na strojoch

8.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečná práca na strojoch vyžaduje vyškolenie, dodržiavanie postupov, používanie funkčných bezpečnostných zariadení a to, aby ste si dávali pozor.

Všetky zariadenia musia mať bezpečnostné prvky a zamestnanci musia byť informovaní o rizikách. Stroje musia byť konštruované a vyrobené tak, aby boli dostatočne stabilné, aby bezpečne zniesli predpokladané zaťaženie a namáhanie v predpokladaných prevádzkových podmienkach a aby nikoho neohrozovali vibráciami, hlukom, uvoľnením, pádom, sklopením, zošmyknutím a pod., ani pri poruche alebo pri prerušení dodávky energie.

Časti strojov alebo materiál spracúvaný na stroji, ak sú v blízkosti pracovníkov a svojím pohybom, akumulovanou energiou, polohou, elektrickým stavom, teplotou, tvarom alebo inak ohrozujú bezpečnosť pri práci, musia mať vhodné ochranné zariadenie. Ak takéto technické riešenie nie

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: