Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Audity a kontroly spoľahlivo určujú ako je bezpečnosť práce v podniku zabezpečovaná

19.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Niektoré princípy k hodnoteniu úrovne bezpečnosti práce sú založené na pozorovaní s akou frekvenciou sa objavujú nebezpečné spôsoby uskutočňovanie pracovných činností. Tieto prístupy hodnotia predovšetkým znalosť bezpečných pracovných postupov a skúsenosti pracovníkov. Neberú však ohľad na motivačné faktory, ktoré sa vyskytujú za normálnej prevádzky, t.j. keď neprebieha audit.

Vo väčšine prípadov sú tieto pozorovania uskutočňované so súhlasom zamestnancov. Táto skutočnosť potom významne ovplyvňuje získaný výsledok a tým aj závery o bezpečnom či nebezpečnom pracovnom postupe. Je totiž známe a pochopiteľné, že sledovaní zamestnanci sa budú snažiť počas trvania auditu pracovať bezpečne, dodržiavať predpisy a pracovné postupy.

To však neznamená, že by predmetná metóda nemala význam. Získané výsledky sú dôležitým zdrojom informácií pre rozhodovanie, kde je potrebné špecializovaný výcvik alebo získanie poznatkov, Pre získanie informácií o rizikovosti činnosti

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: