Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

563/2009 Z.z., Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.9.2018

563/2009 Z.z.
zákon
z 1. decembra 2009
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
331/2011 Z.z.
1. 1. 2012
Mení a dopĺňa 99 novelizačných bodov
332/2011 Z.z.
1. 1. 2012
Dopĺňa § 11
384/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa § 1, § 68, § 151
546/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
69/2012 Z.z.
1. 3. 2012
dopĺňa § 26, § 165 a §165a
91/2012 Z.z.
9. 3. 2012
mení § 165a
235/2012 Z.z.
1. 9. 2012
mení a dopĺňa § 1, § 155 a poznámky pod čiarou
246/2012 Z.z.
1. 10. 2012
mení a dopĺňa § 11, § 54 a poznámku pod čiarou
440/2012 Z.z.
30. 12. 2012
dopĺňa § 165b
440/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 62 novelizačných bodov
218/2013 Z.z.
1. 8. 2013
dopĺňa § 11 a poznámku pod čiarou
435/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 32 novelizačných bodov
435/2013 Z.z.
1. 9. 2014
dopĺňa § 53a, § 53b a § 53c
213/2014 Z.z.
1. 8. 2014
dopĺňa § 11 a poznámku pod čiarou
218/2014 Z.z.
1. 10. 2014
mení § 165b
218/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
218/2014 Z.z.
1. 7. 2015
dopĺňa § 47a
333/2014 Z.z.
1. 1. 2015
dopĺňa § 52 a poznámky pod čiarou
361/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
130/2015 Z.z.
1. 7. 2015
dopĺňa § 79, § 89 a poznámku pod čiarou
176/2015 Z.z.
1. 9. 2015
mení a dopĺňa § 11 a § 23
252/2015 Z.z.
1. 11. 2015
dopĺňa § 11 a poznámku pod čiarou
269/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 39 novelizačných bodov
269/2015 Z.z.
1. 5. 2016
mení § 52
393/2015 Z.z.
1. 1. 2016
dopĺňa § 11 a poznámku pod čiarou
447/2015 Z.z.
1. 11. 2016
mení a dopĺňa § 2 a poznámky pod čiarou
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
298/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 55 novelizačných bodov
339/2016 Z.z.
1. 1. 2017
dopĺňa § 1 a poznámky pod čiarou
267/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 30 novelizačných bodov
267/2017 Z.z.
1. 1. 2019
doteraz neuvedené
344/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení § 52 a poznámky pod čiarou
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení 5 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
PRVÁ HLAVA
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet a rozsah pôsobnosti
(1) Tento zákon upravuje správu daní, práva a povinnosti daňových subjektov a iných osôb, ktoré im vzniknú v súvislosti so správou daní.
(2) Podľa tohto zákona sa postupuje, ak osobitné predpisy1
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: