ZOZNAM SMERNÍC

 

Darček mesiaca
Rozpočet obce v roku 2019

 

Daňový kalendár
december 2018
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
Najbližšia daňová povinnosť
27.12.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne zákaznícky spravodaj

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

Najnovšie

Kategórie, pre ktoré je zamestnávateľ v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania povinný zabezpečiť rekondičný pobyt zamestnancoviGarancia

13.12.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Rekondičný pobyt je povinný zamestnávateľ zabezpečiť pre zamestnancov, ktorí vykonávajú vybrané povolania, t. j. rizikové práce zaradené orgánom verejného zdravotníctva do tretej alebo štvrtej kategórie a súčasne je splnená podmienka ...
viac

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2019Garancia

12.12.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Eva Gášpárová Základ dane sa neznižuje o nezdaniteľnú časť základu dane, ak daňovník je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného ...
viac

Novela zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe od 1.1.2019Garancia

11.12.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prijatím zákona č.177/2018 Z. z.o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 15. mája 2018, ktorý nadobúda účinnosť postupne, ...
viac

Rekreačné poukazy pre zamestnancov v roku 2019Garancia

11.12.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Rekreačné poukazy budú hradené zo sociál. fondu? Legislatívna úprava: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“), zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a ...
viac

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 1. januára 2019Garancia

10.12.2018, Ing. Ailina Hanková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela opatrenia definuje nový postup účtovania garantovanej energetickej efektívnosti, ktorý nadväzuje na novelu zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Upravuje sa postup účtovania o ...
viac
Hygienici budú kontrolovať na základe princípu

Hygienici budú kontrolovať na základe princípu "Jedenkrát a dosť"Garancia

3.12.2018, Zdroj: SITA
Hygienické kontroly kúpalísk, hotelov, reštaurácií, školských jedální a iných prevádzok, ktoré vykonávajú úrady verejného zdravotníctva, budú menej byrokratické, rýchlejšie, efektívnejšie, transparentnejšie v zmysle jednotného štandardu. Ako dnes informoval ...
viac

Invalidný dôchodca môže požiadať o starobný dôchodokGarancia

3.12.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Poberateľ invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, má možnosť kedykoľvek požiadať o starobný dôchodok písomnou žiadosťou prostredníctvom pobočky Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu. Ide o možnosť, nie o povinnosť. ...
viac

Zmena výplatných termínov úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty v decembri 2018Garancia

29.11.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty, že z dôvodu prípravy valorizácie od 1. januára 2019 vyplatí úrazové renty a pozostalostné úrazové renty patriace za mesiac december 2018 v nasledovných termínoch: ...
viac

Sumy potrebné pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2019Garancia

28.11.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa sumy nezdaniteľných častí základu dane, daňového bonusu a niektoré iné sumy uvedené v ZDP upravujú v nadväznosti na zvýšenie sumy životného ...
viac

Ako sa zmení minimálny a maximálny vymeriavací základ na platenie poistnéhoGarancia

27.11.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Od 1. januára 2019 sa zvyšuje minimálny aj maximálny vymeriavací základ. Nový minimálny vymeriavací základ je 477,00 eur. Suma poistného vypočítaná z tohto nového minimálneho vymeriavacieho základu pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) je ...
viac
Najčítanejšie

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstvaGarancia

27.3.2018, JUDr. Renáta Považanová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA,, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Renáta Považanová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA, K vybranej smernici si môžete stiahnuť aj  prezentáciu a checklist , ktoré Vám uľahčia jej vypracovanie. Stiahnuť smernicu Stiahnuť prezentáciu Stiahnuť checklist OBEC .......... ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Inventarizačný zápisGarancia

5.1.2018, korektúra: Ing. Tomáš Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Baker Tilly Slovakia Stiahnuť vzor V Z O R Inventarizačný zápis podľa § 30 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12. 20xx ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Smernica o poskytovaní príspevku na stravovanie zamestnancovGarancia

2.7.2018, Ing. Mária Vépyová, PhD., korektúra: Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Vépyová ; PhD. ; korektúra: Ing. Zuzana Hrušovská ; Baker Tilly Slovakia; Ing. Ivana Glazelová Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky  (adresa, IČO)          Názov vnútropodnikovej smernice     Príspevok zamestnávateľa na stravnú jednotku     ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Smernica o zásadách a účtovaní pokladniceGarancia

17.8.2017, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Vépyová, PhD.; Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)          Názov vnútropodnikovej smernice     Zásady vedenia a účtovania pokladnice     Prílohy          Číslo smernice          ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Postup pri odškodňovaní chorôb z povolaniaArchív

19.1.2015, JUDr. Paula Babicová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chorobou z povolania sa podľa Zákonníka práce rozumie choroba takto uvedená v právnych predpisoch o sociálnom zabezpečení. Týmto zákonom je zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení. Podľa neho je to choroba uznaná príslušným špecializovaným ...
viac
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 344/2018 Z.z. novela zák. č. 85/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 6.12.2018 v čiastke č. 125)
  • 345/2018 Z.z. novela zák. č. 343/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 6.12.2018 v čiastke č. 125)
  • 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií (vyšlo dňa: 10.12.2018 v čiastke č. 126)
  • 347/2018 Z.z. novela zák. č. 91/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 10.12.2018 v čiastke č. 126)
  • 348/2018 Z.z. novela vyhl. č. 446/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 10.12.2018 v čiastke č. 126)
  • 349/2018 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí (vyšlo dňa: 10.12.2018 v čiastke č. 126)
  • 350/2018 Z.z. o ochrane majetku v plynárenstve (vyšlo dňa: 12.12.2018 v čiastke č. 127)
  • 351/2018 Z.z. novela zák. č. 581/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 14.12.2018 v čiastke č. 128)
  • 352/2018 Z.z. novela zák. č. 98/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 14.12.2018 v čiastke č. 128)
  • 353/2018 Z.z. novela zák. č. 569/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 14.12.2018 v čiastke č. 128)

Anotácie právnych predpisov

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: