ZOZNAM SMERNÍC

 

Darček mesiaca
Rozpočet obce v roku 2019

 

Daňový kalendár
február 2019
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.2.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne zákaznícky spravodaj

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

Najnovšie
Bezpečnostné požiadavky pre prívesy (veľkoobjemové a samozberacie)

Bezpečnostné požiadavky pre prívesy (veľkoobjemové a samozberacie)Garancia

19.2.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Prívesy a návesy musia plne vyhovovať predpisom, ktoré určujú podmienky prevádzky vozidiel na cestách. Traktorista a pracovník zodpovedný za prepravu sú povinní pred jazdou osobne sa presvedčiť o správnom zabezpečení prívesu alebo návesu. ...
viac

Všeobecné požiadavky na bezpečnosť strojových zariadeníGarancia

14.2.2019, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
S pracovnými prostriedkami, medzi ktoré je možné zaradiť aj strojové zariadenia, sa v priemysle stretávame pravidelne. Bezpečnosť strojových zariadení je v nielen v záujme SR, ale aj v záujme EÚ. Na jednotnosť posudzovania bezpečnosti ...
viac

Tabuľka platov štátnych zamestnancov na rok 2019Garancia

13.2.2019, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na základe ustanovenia § 159 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platí, že vláda v nadväznosti na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa dohodnutú na príslušný ...
viac

Povinnosť zamestnávateľa nahlasovať voľné pracovné miestoGarancia

12.2.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1.1.2019 medzi povinnosti zamestnávateľa pribudla povinnosť nahlasovať každe voľné pracovné miesto. V zmysle § 62 ods. 6 zákona č. 5/2004 Z. z. o službach zamestnanosti v znení neskorších predpisov je zamestnávateľ povinný nahlásiť ...
viac

Výpočet koeficientu podľa § 50 zákona o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2019Garancia

11.2.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 1. 1. 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 369/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorý okrem iného mení spôsob výpočtu koeficientu podľa § 50 zákona o DPH, ...
viac

Navrhovaná zmena podmienok na oslobodenie 13. platuGarancia

5.2.2019, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinnosťou od 1. mája 2018 bola schválená novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP), podľa ktorej do ZDP sa oslobodzujú príjmy zo závislej činnosti do výšky 500 € pri vyplatení týchto príjmov pri príležitosti ...
viac

Registrácia zdaniteľných osôb podľa § 4 zákona o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2019Garancia

5.2.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obrat pre účely zákona o DPH s účinnosťou od 1. 1. 2019 rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem hodnoty tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42 zákona o DPH. Zmeny ...
viac

Povinnosť platenia osobitného odvodu obchodnými reťazcami od 1.1.2019Garancia

31.1.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 13. decembra 2018 zákon č.385/2018 Z. z.o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č.595/2003 Z. z.o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Tento zákon nadobúda účinnosť1. ...
viac

Výpisy z II. piliera nežiadajte v SP, ale v správcovských spoločnostiachGarancia

30.1.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa upozorňuje sporiteľov v II. dôchodkovom pilieri (starobné dôchodkové sporenie), že výpisy o nasporených prostriedkoch im majú v januári posielať dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS), nie Sociálna poisťovňa. Je povinnosťou DSS poslať ...
viac
Technická dokumentácia stroja

Technická dokumentácia strojaGarancia

29.1.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Sprievodná technická dokumentácia stroja tvorí neoddeliteľnú súčasť každej dodávky stroja či zariadenia. Vypracúva sa vštátnom jazyku a obsahuje najmä Sprievodná technická dokumentácia stroja tvorí neoddeliteľnú súčasť každej dodávky ...
viac
Najčítanejšie

Smernica o poskytovaní príspevku na stravovanie zamestnancovGarancia

21.1.2019, Ing. Mária Vépyová, PhD., korektúra: Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Vépyová ; PhD. ; korektúra: Ing. Zuzana Hrušovská ; Baker Tilly Slovakia; Ing. Ivana Glazelová; Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky  (adresa, IČO)          Názov vnútropodnikovej smernice     Príspevok zamestnávateľa na ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Mzdový poriadokGarancia

7.12.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky      (adresa, IČO)             Názov vnútropodnikovej smernice       Mzdový poriadok       Prílohy             Číslo smernice             Rozsah platnosti             Za správnosť smernice ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Postup pri odškodňovaní chorôb z povolaniaArchív

19.1.2015, JUDr. Paula Babicová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chorobou z povolania sa podľa Zákonníka práce rozumie choroba takto uvedená v právnych predpisoch o sociálnom zabezpečení. Týmto zákonom je zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení. Podľa neho je to choroba uznaná príslušným špecializovaným ...
viac

Registratúrny poriadok - vzorGarancia

21.1.2019, Ing. Mária Vépyová, PhD., korektúra: Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Vépyová, PhD.; korektúra: Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia; Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov organizácie:       Názov smernice:   Registratúrny poriadok pre správu registratúry neautomatizovaným spôsobom   Poradové číslo smernice:   ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Smernica o zásadách tvorby a čerpania rezervGarancia

21.1.2019, Ing. Jitka Meluchová, PhD., Ing. Tomáš Janoušek, V4 Group, Ing. Štefan Gažo, Baker Tilly Slovakia, korektúra: Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jitka Meluchová, PhD.; Ing. Tomáš Janoušek, V4 Group; Ing. Štefan Gažo, Baker Tilly Slovakia; korektúra: Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov vnútropodnikovej smernice   Zásady ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 25/2019 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu § 446 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 1 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 30.1.2019 v čiastke č. 10)
  • 27/2019 Z.z. novela rozh. č. 349/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 4.2.2019 v čiastke č. 12)
  • 28/2019 Z.z. o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu (vyšlo dňa: 4.2.2019 v čiastke č. 12)
  • 30/2019 Z.z. o hazardných hrách (vyšlo dňa: 8.2.2019 v čiastke č. 14)
  • 32/2019 Z.z. na rok 2019 ustanovuje hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (vyšlo dňa: 8.2.2019 v čiastke č. 14)
  • 34/2019 Z.z. vo veci nesúladu § 33a zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 13 ods. 9 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 35 ods. 1 v spojení s čl. 13 ods. 4 a čl. 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 11.2.2019 v čiastke č. 15)
  • 35/2019 Z.z. o finančnej správe (vyšlo dňa: 15.2.2019 v čiastke č. 16)
  • 36/2019 Z.z. novela zák. č. 586/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 18.2.2019 v čiastke č. 17)
  • 37/2019 Z.z. novela zák. č. 180/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 19.2.2019 v čiastke č. 18)
  • 38/2019 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu niektorých ustanovení Trestného zákona s Ústavou Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 20.2.2019 v čiastke č. 19)

Anotácie právnych predpisov

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: