ZOZNAM SMERNÍC

 

Darček mesiaca
Princípy účtovania a vykazovania finančných účtov

 

Daňový kalendár
apríl 2019
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
Najbližšia daňová povinnosť
23.4.2019 - Daň z pridanej hodnoty

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne zákaznícky spravodaj

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

Najnovšie

Predvolanie na súd zamestnanca v roku 2019Garancia

17.4.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Máme zamestnankyňu, ktorá bola predvolaná na súd v rámci pracovnej doby. Má zamestnankyňa nárok na náhradu mzdy? Alebo si musí čerpať dovolenku? Pohľad autora na problematiku: Právne predpisy stanovujú povinnosť svedčiť na súde, ...
viac
Všeobecné preventívne opatrenia pri skladovaní nebezpečných látok

Všeobecné preventívne opatrenia pri skladovaní nebezpečných látokGarancia

16.4.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Aby ste sa ochránili pred expozíciou nebezpečných chemickým faktorom, je potrebné pamätať na to, že vždy, keď je to možné, je nutné nahradiť nebezpečné látky menej nebezpečnými, pracuj v dobre vetraných priestoroch s lokálnym odsávaním, ...
viac

Začatie konania o zamedzení dvojitého zdanenia na základe zmluvy a jeho priebeh v roku 2019Garancia

11.4.2019, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Konanie o zamedzení dvojitého zdanenia na základe zmluvy začína na žiadosť dotknutého daňového subjektu, ktorý je rezidentom, podanú ministerstvu financií. Žiadosť o zamedzenie dvojitého zdanenia na základe zmluvy možno podať do troch ...
viac
Karty bezpečnostných údajov pri chemických faktoroch

Karty bezpečnostných údajov pri chemických faktorochGarancia

9.4.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Karty bezpečnostných údajov umožňujú zistiť, že ktoré nebezpečné chemické faktory sa nachádzajú v používaných výrobkoch a pomáhajú pri posudzovaní rizík na pracoviskách, na ktorých môžu byť zamestnanci exponovaní týmto faktorom pri práci. ...
viac

Nová e-publikácia o obehovom hospodárstveGarancia

2.4.2019, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR
Ak niekoho zaujíma téma obehového hospodárstva a chce poznať aj konkrétne príklady environmentálne vhodných riešení, tak práve to nájde v novej e-publikácii s názvom Obehové hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenka. Ak niekoho zaujíma téma obehového ...
viac

Oslobodenie príspevku zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov v roku 2019Garancia

2.4.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 1. januára 2019 sa za oslobodený príjem zo závislej činnosti považuje aj príspevok na rekreáciu poskytnutý zamestnávateľom zamestnancovi podľa § 152a Zákonníka práce, t. j. ...
viac

Ako sa posudzuje nárok na dôchodok poistenca, ktorý pracoval aj v zahraničíGarancia

1.4.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Ak bol občan počas svojho aktívneho pracovného života dôchodkovo poistený aj v inom štáte ako na Slovensku, jeho budúci nárok na dôchodok závisí od toho, kde bol poistený. Či bol dôchodkovo poistený v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru a vo Švajčiarskej ...
viac

Novela zákona o dani z príjmov od 1.3.2019Garancia

1.4.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinnosťou od 1. marca 2019 sa mení aj znenie § 9 ods. 2 písm. aa) zákona o dani z príjmov podľa ktorého, od dane z príjmov fyzickej osoby je oslobodená odmena poskytnutá Úradom na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti podľa ...
viac
Sankcie za porušenie povinností na úseku BOZP

Sankcie za porušenie povinností na úseku BOZPGarancia

26.3.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ má veľmi veľa povinností na úseku BOZP. Takéto množstvo povinností môže mať niekedy za následok to, že zamestnávateľ niektorú povinnosť z tohto množstva povinností nesplní. Porušenie zákonných povinností môže viesť až k ...
viac

Vyhlásenie EDPB o spracúvaní osobných údajov v politických kampaniachGarancia

25.3.2019, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB) prijal stanovisko o vzťahu nariadenia 2016/679 (GDPR) atoho času účinnej smernice e-privacy vktorom zastáva názor, že národné dozorné orgány (v podmienkach Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov SR) smejú a ...
viac
Najčítanejšie

Smernica o poskytovaní príspevku na stravovanie zamestnancovGarancia

21.1.2019, Ing. Mária Vépyová, PhD., korektúra: Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Vépyová ; PhD. ; korektúra: Ing. Zuzana Hrušovská ; Baker Tilly Slovakia; Ing. Ivana Glazelová; Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky  (adresa, IČO)          Názov vnútropodnikovej smernice     Príspevok zamestnávateľa na ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Smernica o výpočte a účtovaní odloženej dane z príjmovGarancia

21.1.2019, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Vépyová, PhD.; Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia; Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov vnútropodnikovej smernice   Výpočet a účtovanie o odloženej dani z príjmov   Prílohy       Číslo ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Postup pri odškodňovaní chorôb z povolaniaArchív

19.1.2015, JUDr. Paula Babicová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chorobou z povolania sa podľa Zákonníka práce rozumie choroba takto uvedená v právnych predpisoch o sociálnom zabezpečení. Týmto zákonom je zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení. Podľa neho je to choroba uznaná príslušným špecializovaným ...
viac

Smernica o zásadách a účtovaní pokladniceGarancia

21.1.2019, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Vépyová, PhD.; Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)          Názov vnútropodnikovej smernice     Zásady vedenia a účtovania pokladnice     Prílohy          Číslo ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Smernica o zásadách tvorby a čerpania rezervGarancia

21.1.2019, Ing. Jitka Meluchová, PhD., Ing. Tomáš Janoušek, V4 Group, Ing. Štefan Gažo, Baker Tilly Slovakia, korektúra: Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jitka Meluchová, PhD.; Ing. Tomáš Janoušek, V4 Group; Ing. Štefan Gažo, Baker Tilly Slovakia; korektúra: Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov vnútropodnikovej smernice   Zásady ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 82/2019 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 25.3.2019 v čiastke č. 33)
  • 83/2019 Z.z. novela niektorých zákonov v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody (vyšlo dňa: 29.3.2019 v čiastke č. 34)
  • 88/2019 Z.z. novela zák. č. 385/2018 Z. z. a č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 9.4.2019 v čiastke č. 37)
  • 89/2019 Z.z. ustanovuje vzor vyúčtovania mesačného príspevku prevádzkovateľa hazardnej hry (vyšlo dňa: 11.4.2019 v čiastke č. 38)
  • 90/2019 Z.z. vo veci nesúladu zákona č. 340/2016 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, s čl. 1 ods. 1 prvou vetou a čl. 2 ods. 2 v spojení s čl. 20 ods. 1 a čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 12.4.2019 v čiastke č. 39)
  • 91/2019 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami (vyšlo dňa: 12.4.2019 v čiastke č. 39)
  • 92/2019 Z.z. novela zák. č. 89/2016 Z. z. a č. 106/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 16.4.2019 v čiastke č. 40)
  • 93/2019 Z.z. novela zák. č. 50/1976 Zb. (vyšlo dňa: 16.4.2019 v čiastke č. 40)
  • 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe (vyšlo dňa: 18.4.2019 v čiastke č. 41)
  • 99/2019 Z.z. novela úst. zák. č. 460/1992 Zb. (vyšlo dňa: 18.4.2019 v čiastke č. 41)

Anotácie právnych predpisov

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: