595/2003 Z.z.
Zákon o dani z príjmov, v znení účinnom k 1.7.2013
Informácie o dokumente
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k typu informácie:
Vzťahuje sa k aktuálnosti:
 • Bohatý archív článkov, pri ktorých je garantovaná aktuálnosť k dátumu vydania článku.
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti:
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

595/2003 Z.z., Zákon o dani z príjmov, v znení účinnom k 1.7.2013

595/2003 Z.z.
ZÁKON
zo 4. decembra 2003
o dani z príjmov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Pre nepodnikateľské organizácie | Pre podnikateľov | Pre nepodnikateľské organizácie Profi | Pre podnikateľov Profi | Komplet
Najväčšia on-line knižnica v SR
E-mailové noviny
 + 421 - 2 - 33005555 info@dashofer.sk

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 2000 dokumentov a viac ako
  350 smerníc a vzorov.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej, mzdovej a personálnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • Bezplatný odpovedný servis.
   
   Váš názor
  Čo by ste zmenili na tomto portáli?
   Úspešne odoslané
  Do not fill this: