ZOZNAM SMERNÍC

 

Darček mesiaca
Všetko o finančnej kontrole 2017

 

Daňový kalendár
august 2017
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.8.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne zákaznícky spravodaj

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

Najnovšie

Zmeny v používaní elektronickej registračnej pokladniceGarancia

21.8.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Popri iných zákonov z oblastí daní, ciel a účtovníctva predložilo ministerstvo financií SR do legislatívneho procesu aj novelu zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov. Popri ...
viac

Zvýšené platové tarify zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. septembra 2017Garancia

21.8.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 24. júla 2017 bolo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnené Nariadenie vlády SR č. 202/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových ...
viac

Princípy v návrhu Opatrenia NBS o posúdení schopnosti splácať spotrebiteľský úverGarancia

17.8.2017, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Okrem základných metodických postupov, ktoré sú definované v návrhu Opatrenia NBS, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver sú aj nastavené jednotlivé prepočty disponibilných zdrojov, ...
viac

Zvýšenie platov vo verejnej správe v roku 2017Garancia

16.8.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Koncom roka 2016 podpísala vláda Slovenskej republiky, predstavitelia Združenia miest a obcí Slovenska a samosprávnych krajov a zástupcovia odborárov Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre verejný sektor a Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre ...
viac

Smernica o používaní kurzovGarancia

14.8.2017, Ing. Mária Vépyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)           Názov vnútropodnikovej smernice     Používanie kurzov     Prílohy           Číslo smernice           Rozsah platnosti           Za správnosť smernice zodpovedá           Za ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Informácia k vyhotoveniu faktúry pri zásielkovom predaji tovaru a k jej uvádzaniu v kontrolnom výkaze DPHGarancia

14.8.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančné riaditeľstvo SR, Centrum podpory pre dane zverejnilo na svojej webovej stránke Informáciu k vyhotoveniu faktúry pri zásielkovom predaji tovaru a k jej uvádzaniu v kontrolnom výkaze DPH. Finančné riaditeľstvo SR, Centrum podpory ...
viac

Doklad o preprave z pohľadu zákona o DPH v roku 2017

14.8.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je potrebné ku každej došlej faktúre zo zahraničia prikladať doklad o preprave - odsúhlasený a vyplnený údajmi, napr. pri nákladnej preprave meno šoféra a čas dovozu? Pri uplatňovaní odpočítania dane na vstupe pri nadobudnutí resp. dovoze ...
viac

O Z N Á M E N I E podozrenia z trestnej činnostiGarancia

11.8.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Príloha č. 11 O Z N Á M E N I E podozrenia z trestnej činnosti .................................................. (názov a sídlo oprávnenej osoby) Číslo: ................................ (názov a sídlo orgánu činnéhov  ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Bežné transfery a kapitálové transfery z pohľadu rozpočtovníctva a účtovníctvaGarancia

11.8.2017, Ing. Terézia Urbanová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Terézia Urbanová ; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Stiahnuť dokument Podľa ustanovenia § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v rozpočte verejnej správy, pri sledovaní plnenia ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Životné minimum od 01.07.2017

11.8.2017, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinnosťou od 1. 7. 2017 nadobudlo účinnosť opatrenie č. 173/2017 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima. S účinnosťou od 1. 7. 2017 nadobudlo účinnosť opatrenie č. 173/2017 Z. z. ...
viac
Najčítanejšie

Smernica o poskytovaní príspevku na stravovanie zamestnancovGarancia

8.1.2016, Ing. Mária Vépyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. korektúra: Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov vnútropodnikovej smernice   Príspevok zamestnávateľa na stravnú jednotku   Prílohy       Číslo smernice       ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vnútorný predpis o zabezpečení stravovania zamestnancovGarancia

23.5.2017, Ing. Miroslav Mačuha, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na stiahnutie Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)     Názov vnútropodnikovej smernice   Vnútorný predpis o zabezpečení stravovania zamestnancov   Prílohy     Číslo smernice     Rozsah platnosti     Za správnosť smernice zodpovedá     Za ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Interná smernica; skrátená dokumentácia o metóde ocenenia používanej daňovníkom podľa článku 3 Usmernenia MFSR č. MF/014283/2016-724Archív

23.5.2017, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na stiahnutie Názov organizácie:       Poradové číslo smernice:       Dátum vyhotovenia internej smernice:       Za správnosť smernice zodpovedá:       Za dodržiavanie smernice zodpovedá:       Prílohy:           Útvar/oddelenie/   Meno   ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Smernica o výpočte a účtovaní odloženej dane z príjmovGarancia

17.7.2017, Ing. Mária Vépyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. korektúra: Ing. Tomáš Janoušek Baker Tilly Slovakia Stiahnuť vzor Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov vnútropodnikovej smernice   Výpočet a účtovanie o odloženej dani z príjmov   Prílohy       Číslo smernice       Rozsah ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Smernica o zásadách a účtovaní pokladniceGarancia

20.10.2015, Ing. Mária Vépyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov vnútropodnikovej smernice   Zásady vedenia a účtovania pokladnice   Prílohy       Číslo smernice       Rozsah platnosti       ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 184/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 185/2017 Z.z. novela vyhl. č. 64/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 186/2017 Z.z. novela vyhl. č. 322/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 190/2017 Z.z. ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní (vyšlo dňa: 18.7.2017 v čiastke č. 78)
  • 194/2017 Z.z. nanovo ustanovuje vzory ponukových listov v súvislosti so zmenou zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vyšlo dňa: 25.7.2017 v čiastke č. 80)
  • 195/2017 Z.z. ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia (vyšlo dňa: 25.7.2017 v čiastke č. 80)
  • 198/2017 Z.z. ustanovuje sumu maximálneho ročného školného na akademický rok 2018/2019 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách (vyšlo dňa: 1.8.2017 v čiastke č. 82)
  • 199/2017 Z.z. o náležitostiach oznámenia potrebného na zistenie ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke alebo k pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah (vyšlo dňa: 2.8.2017 v čiastke č. 83)
  • 200/2017 Z.z. o náležitostiach žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí (vyšlo dňa: 2.8.2017 v čiastke č. 83)
  • 202/2017 Z.z. novela nar. vl. č. 366/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 9.8.2017 v čiastke č. 85)

Anotácie právnych predpisov

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: