ZOZNAM SMERNÍC

 

Daňový kalendár
október 2016
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.10.2016 - Osobitný odvod finančných inštitúcií

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne zákaznícky spravodaj

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

Najnovšie

Predbežné informácie k návrhom zákonov v oblasti daní a colníctva

20.10.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvom financií SR boli vydané predbežné informácie k návrhom zákonov v oblasti daní a colníctva. Cieľom navrhovaných noviel je zabezpečenie podpory ťažiskových sektorov slovenského národného hospodárstva, ďalšie zlepšenie ...
celý článok

Dôchodkový vek sa od 1. 1. 2017 zvyšuje o 76 dní

19.10.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bolo zverejnené OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017 (č. 269/2016 Z. z.), ktoré nadobudne účinnosť 1. ...
celý článok

Začatie konzultácií k zavedeniu možnosti zrušenia živnostenského oprávnenia

19.10.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo financií SR uskutočnilo v októbri konzultácie k materiálu „Zavedenie možnosti zrušenia živnostenského oprávnenia pri porušovaní ustanovení zákona o účtovníctve a daňového poriadku“. Ministerstvo financií SR ...
celý článok

Suma minimálnej mzdy na rok 2017Garancia

17.10.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Paragraf 2 ods. 1 zákona o minimálnej mzde (zákon č. 663/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov! ustanovuje, že sumu minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a sumu minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom ...
celý článok

Elektronické schránky od 1.1.2017

12.10.2016, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č.305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov legislatívne upravuje problematiku elektronických schránok. Spomínaný zákon pod elektronickou schránkou rozumie v ...
celý článok

Poskytovanie cezhraničných služieb v gastrosektore a vysielanie zamestnancov

10.10.2016, PeadDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer
Poskytovanie služieb môže mať formu práce vykonávanej podnikom vo vlastnej réžii a pod vlastným riadením na základe zmluvy medzi týmto podnikom a odberateľom, pre ktorého sú služby určené; alebo aj formu prenajatia pracovníkov ...
celý článok

Faktory ovplyvňujúce psychosociálnu záťaž, ohrozujúce bezpečnosť a zdravie zamestnancov

10.10.2016, Mgr. Jozef Rajzinger PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Psychická pracovná záťaž je faktor, ktorý predstavuje súhrn všetkých hodnotiteľných vplyvov práce, pracovných podmienok a pracovného prostredia pôsobiacich na kognitívne (hodnotiace), senzorické (zmyslové) a emocionálne (citové) ...
celý článok

Povinnosť auditu 2016Garancia

10.10.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom, za akých podmienok a do akej lehoty, je ustanovené v §19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o účtovníctve“). Povinnosť ...
celý článok

Prevedenie zahraničných mimorozpočtových prostriedkov na priamo riadenú organizáciuGarancia

7.10.2016, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Za akých okolností je možné previesť zahraničné mimorozpočtové prostriedky, vedené na osobitnom účte, na priamo riadenú organizáciu? Ide o ústredný orgán štátnej správy, mimorozpočtové prostriedky by prechádzali na priamo riadenú ...
celý článok

Finančná kontrola v jazykovej škole, ktorá je rozpočtovou organizáciouGarancia

5.10.2016, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naša jazyková škola vykonáva administratívnu finančnú kontrolu a kontrolu na mieste. Sme rozpočtová organizácia a náš zriaďovateľ je samosprávny kraj. Ak nemá vykonávať administratívnu kontrolu a kontrolu na mieste, ako to má uviesť do ...
celý článok
Najčítanejšie

Smernica o poskytovaní príspevku na stravovanie zamestnancovGarancia

8.1.2016, Ing. Mária Vépyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. korektúra: Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov vnútropodnikovej smernice   Príspevok zamestnávateľa na stravnú jednotku   Prílohy       Číslo smernice       ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Transferové oceňovanie - smernicaGarancia

25.11.2015, Ing. Alica Fisterová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Skrátená dokumentácia podľa článku 3 Usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011491/2015-724 Základná dokumentácia podľa článku 4 Usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011491/2015- ...
celý článok

Smernica o zásadách a účtovaní pokladniceGarancia

20.10.2015, Ing. Mária Vépyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov vnútropodnikovej smernice   Zásady vedenia a účtovania pokladnice   Prílohy       Číslo smernice       Rozsah platnosti       ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Smernica o výpočte a účtovaní odloženej dane z príjmovGarancia

29.7.2016, Ing. Mária Vépyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. korektúra: Ing. Tomáš Janoušek Baker Tilly Slovakia Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov vnútropodnikovej smernice   Výpočet a účtovanie o odloženej dani z príjmov   Prílohy       Číslo smernice       ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Základná finančná kontrolaGarancia

1.2.2016, Ing. Iveta Harušťáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Bc. Jozef Sýkora MBA. Stiahnuť dokument Príloha č. 1 Základná finančná kontrola Kontrolný list Organizácia a jej adresa Číslo spisu: Číslo záznamu: Kontrolný list z vykonania základnej finančnej kontroly Organizačný útvar organizácie :.... ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 228/2016 Z.z. o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (vyšlo dňa: 5.8.2016 v čiastke č. 69)
  • 229/2016 Z.z. o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (vyšlo dňa: 5.8.2016 v čiastke č. 69)
  • 241/2016 Z.z. ustanovuje sumu maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách (vyšlo dňa: 23.8.2016 v čiastke č. 73)
  • 243/2016 Z.z. novela výn. č. MF/11251/2004-42 z 8. decembra 2004 (vyšlo dňa: 24.8.2016 v čiastke č. 74)
  • 253/2016 Z.z. o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 23.9.2016 v čiastke č. 81)
  • 261/2016 Z.z. o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2017 (vyšlo dňa: 30.9.2016 v čiastke č. 84)
  • 267/2016 Z.z. o obsahu správy o výsledkoch činnosti útvaru riadenia rizík poisťovne, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim (vyšlo dňa: 7.10.2016 v čiastke č. 87)
  • 269/2016 Z.z. o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017 (vyšlo dňa: 11.10.2016 v čiastke č. 89)
  • 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu zákon o dôveryhodných službách (vyšlo dňa: 18.10.2016 v čiastke č. 92)
  • 280/2016 Z.z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2017 (vyšlo dňa: 21.10.2016 v čiastke č. 94)

Anotácie právnych predpisov

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: