ZOZNAM SMERNÍC
Daňový kalendár
máj 2016
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.5.2016 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

Účtovníctvo a dane

Pracovné právo

BOZP a OPP

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Najnovšie

Nedostatky zistené v oblasti nakladania s majetkom obce

25.5.2016, Ing. Zuzana Brindzová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Rozhodovanie vo veciach nakladania a hospodárenia s majetkom obce je v kompetencii obecného zastupiteľstva, resp. starostu. Rozhodovanie vo veciach nakladania a hospodárenia s majetkom obce je v kompetencii obecného zastupiteľstva, ...
celý článok

Dovoz tovaru z tretích krajín pri vstupe v roku 2016

24.5.2016, Ing Juraj Válek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kvôli dostupnosti zahraničných trhov dochádza k častejšiemu obchodovaniu medzi podnikateľmi z rôznych krajín aj mimo Európskej únie. V rámci toho je potrebné vedieť, s ktorými úradmi je potrebné komunikovať a aké povinnosti je nutné dodržať. V ...
celý článok

Poskytnutie prepravy do zamestnania

23.5.2016, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ môže v rámci sociálneho programu poskytovať svojim zamestnancom okrem ubytovania, občerstvenia, rôznych pôžičiek a príspevkov (napr. pri životnom jubileu či pri narodení dieťaťa, na zabezpečenie rekreácie, plnenie ...
celý článok

Náležitosti faktúry

23.5.2016, Finančné riaditeľstvo SR, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH faktúra musí obsahovať nasledovné náležitosti: a) meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa ...
celý článok

Novinky pri vysielaní zamestnancov od 18. 6. 2016

19.5.2016, Zdroj: Národný inšpektorát práce
Dňom 18. 06. 2016 nadobudne účinnosť nový zákon č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb. Dňom 18. 06. 2016 nadobudne účinnosť nový zákon č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní ...
celý článok

Ak adresát neprijme elektronický dokument do 15 dní odo dňa jeho zaslania, považuje sa tento dokument za doručený posledným dňom lehoty

18.5.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 11. 1. 2016 Finančná správa SR začala s platiteľmi spotrebných daní komunikovať elektronicky (táto komunikácia je obojsmerná). Dňa 11. 1. 2016 Finančná správa SR začala s platiteľmi spotrebných daní komunikovať elektronicky (táto ...
celý článok

Preplácanie preventívnych prehliadok zamestnávateľom

17.5.2016, JUDr. Silvia Treľová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zdravotná spôsobilosť na prácu sa podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov posudzuje na základe výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci a ...
celý článok

Novela opatrenia ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy

16.5.2016, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na základe iniciatívneho podnetu Ministerstva financií Slovenskej republiky prešlo schvaľovacím procesom a bolo do Zbierky zákonov SR odoslané opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016 č. MF/010711/2016-31, ktorým ...
celý článok

Kapitalizácia záväzku

13.5.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Proces, pri ktorom sa veriteľ snaží premeniť svoju pohľadávku na majetkovú účasť v obchodnej spoločnosti, ktorá je jeho dlžníkom, sa nazýva kapitalizáciou pohľadávky. Veriteľ touto premenou získa priamo kapitálovú účasť na spoločnosti ...
celý článok
Najčítanejšie

Smernica upravujúca harmonogram prác ročnej účtovnej závierkyGarancia

16.12.2015, Ing. Jitka Meluchová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. korektúra: Ing. Tomáš Janoušek Baker Tilly Slovakia; Ing. Štefan Gažo Baker Tilly Slovakia Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov vnútropodnikovej smernice   Harmonogram prác ročnej účtovnej závierky   ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Smernica o zásadách a účtovaní pokladniceGarancia

20.10.2015, Ing. Mária Vépyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov vnútropodnikovej smernice   Zásady vedenia a účtovania pokladnice   Prílohy       Číslo smernice       Rozsah platnosti       ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Účtovanie platby kartou v podvojnom účtovníctve v roku 2015Archív

14.9.2015, Ing. Alica Fisterová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súčasnosti je platobná karta jedným z najčastejšie využívaným prostriedkom na úhradu za materiál a služby. Platobnú kartu môžeme definovať ako platobný prostriedok, ktorým sa vykonávajú hotovostné a bezhotovostné platobné operácie na ťarchu bankového účtu. ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Pre podnikateľov Profi | Komplet

Smernica o poskytovaní a účtovaní ochranných pomôcokGarancia

21.1.2016, Ing. Mária Vépyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov vnútropodnikovej smernice   Poskytovanie a účtovanie ochranných pomôcok   Prílohy       Číslo smernice       Rozsah ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016

Základná finančná kontrolaGarancia

1.2.2016, Ing. Iveta Harušťáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Bc. Jozef Sýkora MBA. Stiahnuť dokument Príloha č. 1 Základná finančná kontrola Kontrolný list Organizácia a jej adresa Číslo spisu: Číslo záznamu: Kontrolný list z vykonania základnej finančnej kontroly Organizačný útvar organizácie :.... ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 143/2016 Z.z. novela výn. č. 228/1998 Z.z. (vyšlo dňa: 7.4.2016 v čiastke č. 32)
  • 144/2016 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 7.4.2016 v čiastke č. 32)
  • 152/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu (vyšlo dňa: 8.4.2016 v čiastke č. 33)
  • 153/2016 Z.z. ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov (vyšlo dňa: 8.4.2016 v čiastke č. 33)
  • 155/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu (vyšlo dňa: 8.4.2016 v čiastke č. 33)
  • 156/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky na účely vyhotovenia referencie (vyšlo dňa: 8.4.2016 v čiastke č. 33)
  • 157/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty (vyšlo dňa: 8.4.2016 v čiastke č. 33)
  • 159/2016 Z.z. novela op. č. 690/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 14.4.2016 v čiastke č. 34)
  • 166/2016 Z.z. novela op. č. MF/18977/2015-31 (vyšlo dňa: 29.4.2016 v čiastke č. 38)
  • 167/2016 Z.z. novela zák. č. 580/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 29.4.2016 v čiastke č. 38)

Anotácie právnych predpisov

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: