ZOZNAM SMERNÍC

 

Daňový kalendár
august 2016
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia daňová povinnosť
31.8.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva
PDF na stiahnutie

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

Najnovšie

Návrh novely zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúciíGarancia

25.8.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 18. 8. 2016 bol do NR SR predložený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií. Dňa 18. 8. 2016 bol do NR SR predložený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ...
celý článok

Účtovanie odstúpených nevymožiteľných pohľadávok

24.8.2016, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Subjekt verejnej správy v postavení účtovnej jednotky účtuje odstúpenie nevymožiteľnej pohľadávky v zmysle opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a ...
celý článok

Krátenie dovolenky za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz

22.8.2016, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 109 Zákonníka práce zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje, môže zamestnávateľ (ale nemusí), krátiť dovolenku za prvých 100 zameškaných pracovných dní o ...
celý článok

Povinná údržba ERP - lehotyGarancia

19.8.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Paragraf 4 ods. 2 písm. a) bod 4. zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice ustanovuje, že elektronická registračná pokladnica musí zabezpečovať „informovanie podnikateľa o potrebe vykonania povinnej údržby elektronickej ...
celý článok

Nárok primátora na odmenu za sobášenie, pohreby a účasť na spoločenských akciáchGarancia

17.8.2016, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Má primátor mesta nárok na odmenu za sobášenie, pohreby a odmenu za účasť na spoločenských akciách ZPOZ-u, ako sú festivaly, stretnutia s maturantmi, verejné akcie ako výročie oslobodenia a pod.? Má primátor mesta nárok na odmenu za ...
celý článok

Od 1. augusta 2016 platí nová vyhláška o cenovej regulácii výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzaní a čistení odpadovej vody verejnou kanalizáciouGarancia

16.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 27. júla 2016 bola v Zbierke zákonov pod číslo 225/2016 Z.z. zverejnená vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody ...
celý článok

Výpočet náhrady mzdy za dovolenku v roku 2016Garancia

15.8.2016, PadDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súlade s ustanoveniami § 116 Zákonníka práce, zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec ...
celý článok

Pripravovaná novela daňového poriadku v roku 2016 navrhuje úpravu inštitútu predbežného opatreniaGarancia

11.8.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa daňový poriadok, sa okrem iného navrhuje aj úprava inštitútu predbežného opatrenia. Navrhovaná úprava by mala zefektívniť využitie predbežného opatrenia v tých prípadoch, keď správca dane bude mať ...
celý článok

Zavedenie zdanenia dividend od roku 2018Garancia

10.8.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jednou z navrhovaných noviel zákonov, ktoré v júli predstavilo a do medzirezortného konania zaradilo Ministerstvo financií SR je aj novela zákona o dani z príjmov. Novela zákona o dani z príjmov popri úpravách v pravidlách transferového ...
celý článok

Preplatenie štyri mesiace starých dokladov o nákupeGarancia

10.8.2016, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec nám priniesol na zúčtovanie doklady do pokladne s dátumom starým štyri mesiace. Predbežnou kontrolou mu dala riaditeľka povolenie k nákupu s tým, že nedáme preddavok z pokladne, ale tovar si vyúčtuje po nákupe. Zamestnanec ...
celý článok
Najčítanejšie

Smernica o poskytovaní príspevku na stravovanie zamestnancovGarancia

8.1.2016, Ing. Mária Vépyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. korektúra: Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov vnútropodnikovej smernice   Príspevok zamestnávateľa na stravnú jednotku   Prílohy       Číslo smernice       ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Transferové oceňovanie - smernicaGarancia

25.11.2015, Ing. Alica Fisterová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Skrátená dokumentácia podľa článku 3 Usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011491/2015-724 Základná dokumentácia podľa článku 4 Usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011491/2015- ...
celý článok

Účtovanie platby kartou v podvojnom účtovníctve v roku 2015Archív

14.9.2015, Ing. Alica Fisterová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súčasnosti je platobná karta jedným z najčastejšie využívaným prostriedkom na úhradu za materiál a služby. Platobnú kartu môžeme definovať ako platobný prostriedok, ktorým sa vykonávajú hotovostné a bezhotovostné platobné operácie na ťarchu bankového účtu. ...
celý článok

Základná finančná kontrolaGarancia

1.2.2016, Ing. Iveta Harušťáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Bc. Jozef Sýkora MBA. Stiahnuť dokument Príloha č. 1 Základná finančná kontrola Kontrolný list Organizácia a jej adresa Číslo spisu: Číslo záznamu: Kontrolný list z vykonania základnej finančnej kontroly Organizačný útvar organizácie :.... ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Smernica o zásadách a účtovaní pokladniceGarancia

20.10.2015, Ing. Mária Vépyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov vnútropodnikovej smernice   Zásady vedenia a účtovania pokladnice   Prílohy       Číslo smernice       Rozsah platnosti       ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 206/2016 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 207/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 209/2016 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu (vyšlo dňa: 1.7.2016 v čiastke č. 59)
  • 210/2016 Z.z. novela vyhl. č. 259/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2016 v čiastke č. 60)
  • 217/2016 Z.z. novela zák. č. 553/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2016 v čiastke č. 64)
  • 222/2016 Z.z. o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 26.7.2016 v čiastke č. 67)
  • 228/2016 Z.z. o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (vyšlo dňa: 5.8.2016 v čiastke č. 69)
  • 229/2016 Z.z. o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (vyšlo dňa: 5.8.2016 v čiastke č. 69)
  • 241/2016 Z.z. ustanovuje sumu maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách (vyšlo dňa: 23.8.2016 v čiastke č. 73)
  • 243/2016 Z.z. novela výn. č. MF/11251/2004-42 z 8. decembra 2004 (vyšlo dňa: 24.8.2016 v čiastke č. 74)

Anotácie právnych predpisov

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: