ZOZNAM SMERNÍC

 

Darček mesiaca
Rezervy v samospráve

 

Daňový kalendár
február 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.2.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne zákaznícky spravodaj

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

Najnovšie

Účtovanie darčekových poukážok v príspevkovej organizáciiGarancia

14.2.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obstaranie darčekových poukážok je účtované cez 213 súvzťažne s účtom dodávateľom. Ak sa obstaranie darčekových poukážok spája aj s úhradou poplatku za obstaranie poukážok, účtuje sa takýto poplatok cez nákladový účet 518 súvzťažne s ...
viac

Vydanie poučenia na vyplnenie súhrnného výkazu k DPH v roku 2018

13.2.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty ustanoveného opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktoré bolo vyhlásené v ...
viac

Zmeny v pracovnej zdravotnej službe v rámci BT a ABT

12.2.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vo verejnosti veľmi rezonuje otázka vo veci zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva vo veci pracovnej zdravotnej služby - niektoré činnosti PZS, ktoré zabezpečujú BT a ABT. Vo verejnosti veľmi rezonuje ...
viac

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2017Garancia

12.2.2018, Zdroj: Finančná správa SR
Zamestnávateľ je v zmysle § 39 ods. 5 zákona o dani z príjmov povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal zdaniteľný príjem, vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti z údajov uvedených na mzdovom liste, ktoré sú ...
viac

Ochrana pred pádom prostredníctvom zábrany

8.2.2018, Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
Akým spôsobom zabezpečiť ochranu osôb pre pádom? Aká vysoká musí byť zábrana, ak sa bezprostredne pri pracovnej pozícii nachádza otvor v podlahe (žľab) s rozmermi: hĺbka 0,5 m, šírka 0,5 m a dĺžka 4 m? Ide o otvor pre dopravník, na ktorý ...
viac

Vybrané povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom

7.2.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávatelia majú pri vyplácaní príjmov zo závislej činnosti v oblasti dane z príjmov fyzickej osoby voči zamestnancom podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) rôznu škálu povinností. Zamestnávatelia majú pri ...
viac

Prenájom mestského majetku poslancom zastupiteľstva a možný konflikt záujmov

6.2.2018, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prenechávanie majetku mesta do užívania iným osobám upravuje rámcovo zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Podrobnejšiu úpravu prenechávania majetku je potrebné hľadať v zásadách hospodárenia s majetkom ...
viac

Elektronická komunikácia od 1. 1. 2018 a od 1.7.2018

5.2.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Platitelia DPH musia s finančnou správou povinne komunikovať elektronicky už od roku 2014. Od 1. 1. 2018 sa povinná elektronická komunikácia rozširuje na všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a od 1. 7. 2018 aj na všetky ...
viac

Smernica o evidencii DPH pre platiteľa DPHGarancia

2.2.2018, Ing. Mária Vépyová, PhD., korektúra: Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia, Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Vépyová ; PhD. ; korektúra: Ing. Tomáš Janoušek ; Baker Tilly Slovakia; Ing. Zuzana Hrušovská ; Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky (adresa, IČO)     Názov smernice   Evidencia ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Smernica o zásadách tvorby a čerpania rezervGarancia

2.2.2018, Ing. Jitka Meluchová, PhD., Ing. Tomáš Janoušek, V4 Group, Ing. Štefan Gažo, Baker Tilly Slovakia, korektúra: Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jitka Meluchová, PhD.; Ing. Tomáš Janoušek, V4 Group; Ing. Štefan Gažo, Baker Tilly Slovakia; korektúra: Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov vnútropodnikovej smernice   Zásady ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najčítanejšie

Smernica o zásadách a účtovaní pokladniceGarancia

17.8.2017, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Vépyová, PhD.; Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)          Názov vnútropodnikovej smernice     Zásady vedenia a účtovania pokladnice     Prílohy          Číslo smernice          ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vnútorný predpis o zabezpečení stravovania zamestnancovGarancia

10.8.2017, Ing. Miroslav Mačuha, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miroslav Mačuha; JUDr. Juraj Mezei, PhD. Na stiahnutie Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)        Názov vnútropodnikovej smernice    Vnútorný predpis o zabezpečení stravovania zamestnancov    Prílohy        Číslo smernice        Rozsah platnosti        ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Smernica o poskytovaní príspevku na stravovanie zamestnancovGarancia

5.9.2017, Ing. Mária Vépyová, PhD., korektúra: Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Vépyová ; PhD. ; korektúra: Ing. Zuzana Hrušovská ; Baker Tilly Slovakia; Ing. Ivana Glazelová Stiahnuť dokument   Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)          Názov vnútropodnikovej smernice     Príspevok zamestnávateľa na stravnú jednotku     ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Interná smernica; skrátená dokumentácia o metóde ocenenia používanej daňovníkom podľa článku 3 Usmernenia MFSR č. MF/014283/2016-724Garancia

23.5.2017, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na stiahnutie Názov organizácie:       Poradové číslo smernice:       Dátum vyhotovenia internej smernice:       Za správnosť smernice zodpovedá:       Za dodržiavanie smernice zodpovedá:       Prílohy:           Útvar/oddelenie/   Meno   ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Inventarizačný zápisGarancia

5.1.2018, korektúra: Ing. Tomáš Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Baker Tilly Slovakia Stiahnuť vzor V Z O R Inventarizačný zápis podľa § 30 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12. 20xx ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (vyšlo dňa: 30.1.2018 v čiastke č. 11)
  • 20/2018 Z.z. ustanovuje minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a výpočet minimálneho počtu lôžok pre príslušnú zdravotnú poisťovňu podľa podielu jej poistencov na celkovom počte poistencov podľa príslušného samosprávneho kraja (vyšlo dňa: 31.1.2018 v čiastke č. 12)
  • 21/2018 Z.z. novela vyhl. č. 121/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 31.1.2018 v čiastke č. 12)
  • 23/2018 Z.z. novela výn. č. 410/2008 Z.z. (vyšlo dňa: 31.1.2018 v čiastke č. 12)
  • 26/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 237/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 3.2.2018 v čiastke č. 15)
  • 29/2018 Z.z. ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe (vyšlo dňa: 6.2.2018 v čiastke č. 16)
  • 31/2018 Z.z. novela vyhl. č. 437/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 6.2.2018 v čiastke č. 16)
  • 33/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 355/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 10.2.2018 v čiastke č. 18)
  • 34/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 296/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 10.2.2018 v čiastke č. 18)
  • 40/2018 Z.z. novela op. č. 376/2012 Z.z. (vyšlo dňa: 21.2.2018 v čiastke č. 23)

Anotácie právnych predpisov

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: