ZOZNAM SMERNÍC

 

Daňový kalendár
september 2016
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
Najbližšia daňová povinnosť
30.9.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne zákaznícky spravodaj

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

Najnovšie

Zmeny v medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daníGarancia

21.9.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Začiatkom septembra bolo začaté medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, ktorý implementuje smernicu Rady EÚ 2016/881 z 25. mája 2016, ktorou sa ...
celý článok

Priemerný starobný dôchodok na konci augusta dosahoval 416,28 eur

19.9.2016, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Najvyššie samostatne (sólo) vyplácaný druh dôchodkovej dávky bol počas prvých ôsmich mesiacov tohto roka starobný dôchodok. Jeho priemerná výška dosahovala na konci augusta 2016 výšku 416,28 eur. Muži dostávali v priemere 463,94 eur a ženy 371,56 eur. Najvyššie ...
celý článok

Kontrola vykonávaná hlavným kontrolóromGarancia

19.9.2016, Ing. Ingrid Konečná Veverková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Po schválení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“) nastala medzi hlavnými kontrolórmi diskusia o tom ako nový zákon o ...
celý článok

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017

15.9.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017 sa predkladá na základe § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Návrh nariadenia vlády ...
celý článok

Koniec predĺženej lehoty na podanie daňového priznania sa blížiGarancia

14.9.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Patríte medzi daňovníkov, ktorí využili možnosť oznámením si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie r. 2015 o 6 celých kalendárnych mesiacov [§ 49 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov]? Majte ...
celý článok

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce

12.9.2016, Ing. Zuzana Brindzová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Obce zohrávajú v procese rozvoja územia veľmi dôležitú úlohu, pretože v rámci svojich kompetencií vyplývajúcich zo zákona o podpore regionálneho rozvoja vykonávajú permanentný monitoring a hodnotenie rozvojových aktivít v súlade so ...
celý článok

Vzor kontrolného výkazu k DPH sa od roku 2017 zmení

12.9.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo financií SR vypracovalo a do medzirezortného pripomienkového konania predložilo návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (pripomienkové konanie by malo byť ukončené 29. septembra ...
celý článok

Ako posúdiť či sa jedná o závažné porušenie pracovnej disciplíny

9.9.2016, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonník práce nevymedzuje pojem pracovnej disciplíny a nemá ani ustanovenie, ktoré by definovalo porušenie pracovnej disciplíny závažne alebo menej závažným spôsobom. Za porušenie pracovnej disciplíny sa považuje zavinené porušenie ...
celý článok

Podaktorí podnikatelia ešte stále porušujú zákon o používaní ERPGarancia

9.9.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice (zákon č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov) ukladá podnikateľovi prijímajúcemu tržbu v hotovosti povinnosti. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice (zákon č. ...
celý článok

Zdravotná spôsobilosť ako podmienka vydania a platnosti preukazu, osvedčenia a dokladu

8.9.2016, Zdroj: Národný inšpektorát práce
Fyzická osoba môže podľa ustanovenia § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 124/2006 Z. z.) obsluhovať určený pracovný ...
celý článok
Najčítanejšie

Smernica o poskytovaní príspevku na stravovanie zamestnancovGarancia

8.1.2016, Ing. Mária Vépyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. korektúra: Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov vnútropodnikovej smernice   Príspevok zamestnávateľa na stravnú jednotku   Prílohy       Číslo smernice       ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Transferové oceňovanie - smernicaGarancia

25.11.2015, Ing. Alica Fisterová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Skrátená dokumentácia podľa článku 3 Usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011491/2015-724 Základná dokumentácia podľa článku 4 Usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011491/2015- ...
celý článok

Smernica o zásadách a účtovaní pokladniceGarancia

20.10.2015, Ing. Mária Vépyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov vnútropodnikovej smernice   Zásady vedenia a účtovania pokladnice   Prílohy       Číslo smernice       Rozsah platnosti       ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Inventarizačný zápisGarancia

29.4.2016, korektúra: Ing. Tomáš Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Baker Tilly Slovakia Stiahnuť vzor V Z O R Inventarizačný zápis podľa § 30 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12. 20xx ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Základná finančná kontrolaGarancia

1.2.2016, Ing. Iveta Harušťáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Bc. Jozef Sýkora MBA. Stiahnuť dokument Príloha č. 1 Základná finančná kontrola Kontrolný list Organizácia a jej adresa Číslo spisu: Číslo záznamu: Kontrolný list z vykonania základnej finančnej kontroly Organizačný útvar organizácie :.... ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 207/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 209/2016 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu (vyšlo dňa: 1.7.2016 v čiastke č. 59)
  • 210/2016 Z.z. novela vyhl. č. 259/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2016 v čiastke č. 60)
  • 217/2016 Z.z. novela zák. č. 553/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2016 v čiastke č. 64)
  • 222/2016 Z.z. o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 26.7.2016 v čiastke č. 67)
  • 228/2016 Z.z. o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (vyšlo dňa: 5.8.2016 v čiastke č. 69)
  • 229/2016 Z.z. o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (vyšlo dňa: 5.8.2016 v čiastke č. 69)
  • 241/2016 Z.z. ustanovuje sumu maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách (vyšlo dňa: 23.8.2016 v čiastke č. 73)
  • 243/2016 Z.z. novela výn. č. MF/11251/2004-42 z 8. decembra 2004 (vyšlo dňa: 24.8.2016 v čiastke č. 74)
  • 253/2016 Z.z. o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 23.9.2016 v čiastke č. 81)

Anotácie právnych predpisov

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: