ZOZNAM SMERNÍC

 

Darček mesiaca
Všeobecne záväzné nariadenie o názvoch ulíc a parkov pre rok 2017

 

Daňový kalendár
november 2017
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
Najbližšia daňová povinnosť
20.11.2017 - DPH (registrácia)

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne zákaznícky spravodaj

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

Najnovšie

Normy o zaistení bezpečnosti a ochrany pred účinkami tepla v inštaláciách nízkeho napätia platné do decembra 2017

16.11.2017, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Do decembra 2017 je možné používať ešte staré vydanie normy o zaistení bezpečnosti a ochrany pred účinkami tepla v inštaláciách nízkeho napätia (STN 33 2000-4-42). Táto časť z IEC 60364 platí pre elektrické inštalácie vzhľadom na ...
viac

Príjmy z príležitostných činností 2017 a 2018

10.11.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
2018 (návrh) - Ostatnými príjmami, ak nejde o príjmy podľa § 5 až 7 ZDP sú podľa § 8 ods. 1 písm. a) ZDP príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z ...
viac

Najdôležitejšie legislatívne zmeny v roku 2018

9.11.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákona o účtovníctve od 1. 1. 2018, Novela daňového poriadku od 1. 1. 2018, Novela zákona o dani z príjmov a transferové oceňovanie v roku 2018, Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice v roku 2018, Nová daň z poistenia v roku 2018, ...
viac

Novela zákona o dani z príjmov a transferové oceňovanie v roku 2018

9.11.2017, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. bol od 1. 1. 2017 novelizovaný zákonom č. 341/2016 Z. z. Okrem iných zmien nastali dôležité zmeny aj v oblasti transferového oceňovania. Zmeny nastali v definícii ekonomického a personálneho ...
viac

Podávanie dodatočného daňového priznania bez sankcií od správcu dane v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti - PZČ

8.11.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Povinnosť podávania dodatočného daňového priznania (DDP) ustanovuje nielen zákon č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok v zn. n. p., ale aj zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP). Na základe podaného DDP správca dane vyrubí, ...
viac

Novela Obchodného zákonníka od 1. 1. 2018

8.11.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
V októbri 2017 bola prijatá novela Obchodného zákonníka, v ktorej sa doplňuje právna úprava ochrany obchodného tajomstva a prijali sa opatrenia na zamedzenie fúzií obchodných spoločností zlučovaním alebo splynutím, ktoré boli ...
viac

Daňový bonus v roku 2018

8.11.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 52zd ods. 7 ZDP sa daňový bonus zvyšuje k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia rovnakým koeficientom, ako sa zvyšovala suma životného minima (ŽM) k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia. Podľa § 52zd ods. 7 ZDP sa ...
viac

Plánovaná novela zákona o verejnom obstarávaní od 1. februára 2018

7.11.2017, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Cieľom navrhovanej rozsiahlej novely, ktorá je aktuálne v štádiu medzirezortného pripomienkového konania, je podľa dôvodovej správy zefektívnenie, zjednodušenie a sprofesionalizovanie postupov verejného obstarávania pre verejných ...
viac

Oceňovanie reálnou hodnotou v štátnej príspevkovej organizáciiGarancia

6.11.2017, Ing. Ingrid Šabíková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa zrušila reprodukčne obstarávacia cena (ROC) smernicou 2013/34/EÚ a zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve sa jej definícia vypustila (§ 25 ods. 6 písm. b) zákona o účtovníctve). Pri oceňovaní ...
viac

Zmeny v zákone o rozpočtových pravidlách verejnej správy od 1. januára 2018

6.11.2017, Ing. Ingrid Veverková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1.januára 2018 sa zmení spôsob rozpočtovania u rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a tiež spôsob vykonávania podnikateľskej činnosti u rozpočtových organizácií a u príspevkových organizácií. Ide o novelu ustanovení § 17, ...
viac
Najčítanejšie

Smernica o poskytovaní príspevku na stravovanie zamestnancovGarancia

5.9.2017, Ing. Mária Vépyová, PhD., korektúra: Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Vépyová ; PhD. ; korektúra: Ing. Zuzana Hrušovská ; Baker Tilly Slovakia; Ing. Ivana Glazelová Stiahnuť dokument   Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)          Názov vnútropodnikovej smernice     Príspevok zamestnávateľa na stravnú jednotku     ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Inventarizačný zápisGarancia

29.4.2016, korektúra: Ing. Tomáš Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Baker Tilly Slovakia Stiahnuť vzor V Z O R Inventarizačný zápis podľa § 30 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12. 20xx ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Smernica o zásadách a účtovaní pokladniceGarancia

17.8.2017, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Vépyová, PhD.; Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)          Názov vnútropodnikovej smernice     Zásady vedenia a účtovania pokladnice     Prílohy          Číslo smernice          ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vnútorný predpis o zabezpečení stravovania zamestnancovGarancia

10.8.2017, Ing. Miroslav Mačuha, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miroslav Mačuha; JUDr. Juraj Mezei, PhD. Na stiahnutie Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)        Názov vnútropodnikovej smernice    Vnútorný predpis o zabezpečení stravovania zamestnancov    Prílohy        Číslo smernice        Rozsah platnosti        ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Systém spracovania účtovníctvaGarancia

6.9.2017, Ing. Mária Vépyová, PhD., korektúra: Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia, Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Vépyová ; PhD. ; korektúra: Ing. Tomáš Janoušek ; Baker Tilly Slovakia; Ing. Zuzana Hrušovská ; Baker Tilly Slovakia; Ing. Ivana Glazelová Stiahnuť dokument smernica Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)          Názov vnútropodnikovej smernice     ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 267/2017 Z.z. novela zák. č. 563/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 10.11.2017 v čiastke č. 116)
  • 268/2017 Z.z. novela zák. č. 98/2004 Z. z. a č. 309/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 10.11.2017 v čiastke č. 116)
  • 269/2017 Z.z. novela zák. č. 106/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 13.11.2017 v čiastke č. 117)
  • 270/2017 Z.z. novela zák. č. 289/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 13.11.2017 v čiastke č. 117)
  • 272/2017 Z.z. novela zák. č. 199/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 14.11.2017 v čiastke č. 118)
  • 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 275/2017 Z.z. novela zák. č. 431/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 276/2017 Z.z. novela zák. č. 422/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 277/2017 Z.z. novela zák. č. 136/2000 Z. z. a č. 364/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 278/2017 Z.z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2018 (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)

Anotácie právnych predpisov

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: