ZOZNAM SMERNÍC

 

Daňový kalendár
máj 2017
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.5.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne zákaznícky spravodaj

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

Najnovšie

Účtovanie provízie v roku 2017Garancia

22.5.2017, Bc. Lucia Hanusová HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov sú výdavky na odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv uzatvorených podľa ...
viac

Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR od 1. júla 2017Garancia

22.5.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 10.5.2017 bol na 17. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky prerokovaný a zaslaný do redakcie na uverejnenie vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra ...
viac

Zmeny týkajúce sa dividend od roku 2017Garancia

16.5.2017, Ing. Kristína Hudoková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinnosťou od 1. januára 2017 nie je u právnickej osoby predmetom dane podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva v rozsahu, v akom nie je daňovým výdavkom u daňovníka vyplácajúceho tento ...
viac

Informácia k novému predmetu dane BEZDYMOVÝ TABAKOVÝ VÝROBOKGarancia

15.5.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Centrum podpory pre clo a spotrebné dane zverejnilo v mesiaci MÁJ na svojej webovej stránke Informácia k novému predmetu dane BEZDYMOVÝ TABAKOVÝ VÝROBOK. Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, ...
viac

Zástupcovia zamestnancov a kontrolná činnosť

12.5.2017, JUDr. Zděnka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
U zamestnávateľa, u ktorého pôsobí odborová organizácia, má odborový orgán právo vykonávať kontrolu nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pritom má právo najmä: U zamestnávateľa, u ktorého pôsobí odborová organizácia, má ...
viac

Zrušenie inštitútu daňovej licencieGarancia

12.5.2017, Ing. Kristína Hudoková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňová licencia predstavuje minimálnu daň, po odpočítaní úľav na dani a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí, ktorú platí daňovník za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako ...
viac

V ktorých prípadoch nevyrubí daň colný orgán v roku 2017

10.5.2017, Ing. Juraj Válek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňová povinnosť pri dovoze tovaru vzniká prepustením tovaru do voľného obehu vrátane konečného použitia, ukončením colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla, ako aj v ostatných prípadoch, keď vznikne colný dlh ...
viac

Zmeny v elektronickom doručovaní s navrhovanou účinnosťou od 1. novembra 2017

9.5.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Legislatívnym procesom aktuálne prechádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o ...
viac

Metodický pokyn k nepeňažnému príjmu podľa § 5 ods. 3 písm. a) Zákona o dani z príjmovGarancia

9.5.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor daňovej metodiky, zverejnilo na svojej webovej stránke „Metodický pokyn k nepeňažnému príjmu podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších ...
viac

Dni pracovného pokoja podľa Zákonníka práce s účinnosťou od 1. júna 2017

5.5.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Národná rada Slovenskej republiky sa 28. marca 2017 uzniesla na zmene a doplnení Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 1. júna 2017 zavádza do praxe doplnenú pozmenenú časť ...
viac
Najčítanejšie

Smernica o poskytovaní príspevku na stravovanie zamestnancovGarancia

8.1.2016, Ing. Mária Vépyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. korektúra: Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov vnútropodnikovej smernice   Príspevok zamestnávateľa na stravnú jednotku   Prílohy       Číslo smernice       ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Systém spracovania účtovníctvaGarancia

24.9.2015, Ing. Mária Vépyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. korektúra: Ing. Tomáš Janoušek Baker Tilly Slovakia; Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia Na stiahnutie smernica Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov vnútropodnikovej smernice   Systém spracovania účtovníctva   ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Transferové oceňovanie - smernicaGarancia

17.10.2016, Ing. Alica Fisterová, Ing. Tomáš Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Alica Fisterová; Ing. Tomáš Janoušek Baker Tilly Slovakia Stiahnuť vzor Skrátená dokumentácia podľa článku 3 Usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014283/2016-724 Základná dokumentácia podľa článku 4 Usmernenia Ministerstva financií ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Inventarizačný zápisGarancia

29.4.2016, korektúra: Ing. Tomáš Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Baker Tilly Slovakia Stiahnuť vzor V Z O R Inventarizačný zápis podľa § 30 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12. 20xx ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Smernica o výpočte a účtovaní odloženej dane z príjmovGarancia

17.10.2016, Ing. Mária Vépyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. korektúra: Ing. Tomáš Janoušek Baker Tilly Slovakia Stiahnuť vzor Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov vnútropodnikovej smernice   Výpočet a účtovanie o odloženej dani z príjmov   Prílohy       Číslo smernice       Rozsah ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 87/2017 Z.z. novela zák. č. 160/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 88/2017 Z.z. novela zák. č. 162/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 89/2017 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 92/2017 Z.z. novela zák. č. 578/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2017 v čiastke č. 45)
  • 93/2017 Z.z. novela zák. č. 292/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2017 v čiastke č. 46)
  • 94/2017 Z.z. novela zák. č. 9/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2017 v čiastke č. 46)
  • 95/2017 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2017 v čiastke č. 46)
  • 97/2017 Z.z. novela zák. č. 43/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 27.4.2017 v čiastke č. 47)
  • 101/2017 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 4.5.2017 v čiastke č. 49)
  • 106/2017 Z.z. novela op. č. 690/2004 Z.z. (vyšlo dňa: 11.5.2017 v čiastke č. 51)

Anotácie právnych predpisov

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: