ZOZNAM SMERNÍC

 

Darček mesiaca
Daňové odpisy pri predaji majetku v roku 2018

 

Daňový kalendár
máj 2018
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.5.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne zákaznícky spravodaj

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Last Minute Semináre

 

Najnovšie

Poskytnutie investičnej pomoci ad hoc v roku 2018Garancia

21.5.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pod pomocou ad hoc sa rozumie pomoc, ktorá sa neposkytuje podľa schémy pomoci a možno ju poskytnúť, ak je v súlade s osobitnými predpismi pre skupinové výnimky alebo s osobitnými predpismi pre poskytovanie služieb vo verejnom záujme alebo ...
viac

Výpoveď zo strany zamestnávateľa počas materskej /rodičovskej dovolenky v roku 2018Garancia

17.5.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa čl. 6 Základných zásad Zákonníka práce tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám sa zabezpečujú pracovné podmienky, ktoré chránia ich biologický stav v súvislosti s tehotenstvom, narodením dieťaťa, ...
viac

Preplatok na dani z príjmov v roku 2018Garancia

17.5.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančnej správe SR sa tento rok podarilo rekordne rýchlo spracovať všetky žiadosti o vrátenie preplatkov na dani z príjmov. Občanom a firmám sa tak podarilo o týždeň skôr, ako je zákonom ustanovený termín najneskôr do 11. mája, vrátiť viac ...
viac

Príjmy oslobodené od dane z príjmov v rozpočtovej a príspevkovej organizácii a obciGarancia

16.5.2018, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rozpočtové a príspevkové organizácie a obce (ďalej len „ROPO“) sa na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) považujú za daňovníkov nezaložených alebo ...
viac

Príloha č.3 k nariadeniu vlády č. 396/2006 Z. z. - Technologický postup montážnych prácGarancia

15.5.2018, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Príloha č. 3 Technologický postup montážnych prác (len ak práca bude trvať viac ako 7 dní) Pracovisko: Montážne práce: a) časová nadväznosť montážnych záberov a súbeh jednotlivých pracovných činností Aby sa v rôznych výškových úrovniach a ...
viac

Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko (podľa NV 396/2006 Z.z.)Garancia

11.5.2018, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa nariadenia vlády sa staveniskom rozumie aj priestor, v ktorom sa vykonávajú stavebno-inžinierske práce, a priestor, v ktorom sa vykonávajú výkopové práce, zemné práce, stavebné úpravy, búracie práce, rekonštrukčné práce a renovačné ...
viac

Nárok na odstupné zamestnanca pri dohode o skončení pracovného pomeru počas plynutia výpovednej doby, výpoveď z organizačných dôvodov v roku 2018Garancia

10.5.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzhľadom na to, že zamestnávateľ ukončuje svoju činnosť, tak zamestnanec dostal výpoveď v zmysle §63 ods.1 pís..a.) Zákonníka práce. Výpoveď prijal tak jeho výpovedná doba podľa § 62 ods. 3 pís. b.) Zákonníka práce trvá 3 mesiace. Začala ...
viac

Príjmy, ktoré sú predmetom dane v rozpočtovej organizácii, príspevkovej organizácii a obciGarancia

9.5.2018, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Predmet dane z príjmov u právnickej osoby je v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) vymedzený v § 2 písm. b), podľa ktorého predmetom dane je príjem (výnos) z činnosti ...
viac

Oznámenie o schválení účtovnej závierky v roku 2018Garancia

7.5.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak účtovná jednotka uložila do registra účtovných závierok (ďalej len,,RÚZ") neschválenú účtovnú závierku, ukladá do RÚZ oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky na vzore tlačiva vydanom ministerstvom financií SR v opatrení MF SR č. ...
viac

Povinnosti platiteľa dane pri výplate dividend rezidentovi v roku 2018Garancia

4.5.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podiely na zisku (dividendy) uvedené v § 3 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov a vykázané za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2017, plynúce fyzickej osobe - spoločníkovi, ktorý sa podieľa na základnom imaní obchodnej ...
viac
Najčítanejšie

Smernica o poskytovaní príspevku na stravovanie zamestnancovGarancia

5.9.2017, Ing. Mária Vépyová, PhD., korektúra: Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Vépyová ; PhD. ; korektúra: Ing. Zuzana Hrušovská ; Baker Tilly Slovakia; Ing. Ivana Glazelová Stiahnuť dokument   Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)          Názov vnútropodnikovej smernice     Príspevok zamestnávateľa na stravnú jednotku     ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Smernica o výpočte a účtovaní odloženej dane z príjmovGarancia

1.2.2018, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Vépyová, PhD.; Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia; Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov vnútropodnikovej smernice   Výpočet a účtovanie o odloženej dani z príjmov   Prílohy       Číslo ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Smernica o zásadách a účtovaní pokladniceGarancia

17.8.2017, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Vépyová, PhD.; Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)          Názov vnútropodnikovej smernice     Zásady vedenia a účtovania pokladnice     Prílohy          Číslo smernice          ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Inventarizačný zápisGarancia

5.1.2018, korektúra: Ing. Tomáš Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Baker Tilly Slovakia Stiahnuť vzor V Z O R Inventarizačný zápis podľa § 30 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12. 20xx ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vnútorný predpis o zabezpečení stravovania zamestnancovGarancia

10.8.2017, Ing. Miroslav Mačuha, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miroslav Mačuha; JUDr. Juraj Mezei, PhD. Na stiahnutie Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)        Názov vnútropodnikovej smernice    Vnútorný predpis o zabezpečení stravovania zamestnancov    Prílohy        Číslo smernice        Rozsah platnosti        ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 107/2018 Z.z. novela zák. č. 570/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 108/2018 Z.z. novela zák. č. 404/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 109/2018 Z.z. novela zák. č. 650/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 110/2018 Z.z. novela zák. č. 97/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 115/2018 Z.z. ustanovuje výšku úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 118/2018 Z.z. ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov (vyšlo dňa: 18.4.2018 v čiastke č. 42)
  • 125/2018 Z.z. zrušuje niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov (vyšlo dňa: 1.5.2018 v čiastke č. 47)
  • 142/2018 Z.z. novela vyhl. č. 318/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 18.5.2018 v čiastke č. 51)

Anotácie právnych predpisov

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: