ZOZNAM SMERNÍC

 

Darček mesiaca
Vybrané príklady účtovania nákladov na transfery

 

Daňový kalendár
apríl 2018
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.4.2018 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne zákaznícky spravodaj

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

Najnovšie

Práce, pri ktorých sa poskytujú a používajú osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu hlavy - prilba

19.4.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu hlavy podľa NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov sa používajú pri prácach, ak sa pri ich vykonávaní ...
viac

Účtovanie spoločného úradu samosprávy a funkčná klasifikácia

18.4.2018, Ing. Ingrid Konečná Veverková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na ktorú funkčnú klasifikáciu môže účtovať obec spoločný úrad samosprávy, ktorý nemá vlastnú právnu subjektivitu (nemá IČO, pozn.) a funguje iba na základe zmluvy o zriadení spoločného úradu samosprávy? Účtovníctvo je vedené v ...
viac

Novela zákona o dani z príjmov od 1.5.2018

17.4.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zverejnením v Zbierke zákonov SR sa stala platnou novela zákona č. 63/2018 Z. z., ktorá upravuje aj zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. Ustanovenia tejto novely sa stávajú účinné k 1. máju 2018 a v zákone o dani z príjmov upravuje 4 novelizačné body: ...
viac

Novela Zákonníka práce a ďalších zákonov účinná od 1. mája 2018 a 1. mája 2019Garancia

16.4.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Schválená novela Zákonníka práce upravuje výšku niektorých mzdových zvýhodnení (noc, sviatok), zavádza nové mzdové zvýhodnenia (sobota, nedeľa), mzdové zvýhodnenia zavádza aj pre zamestnancov vykonávajúcich práce na základe dohôd o ...
viac

Povinnosti zamestnávateľa pri prideľovaní OOPP

12.4.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ poskytuje OOPP zamestnancovi, ak nebezpečenstvo nemožno vylúčiť ani obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany ani metódami a formami organizácie práce. Povinnosti zamestnávateľa ...
viac

Majetkové priznanie zo strany vedúceho zamestnanca vo verejnej správeGarancia

11.4.2018, Ing. Ingrid Konečná Veverková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V § 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z. n. p. (ďalej len „zákon o výkone práce vo verejnom záujme“) je ustanovená povinnosť vedúceho zamestnanca deklarovať svoje majetkové pomery, a to v ...
viac

Uvádzanie sadzby DPH na faktúre za dodávku tuzemského plnenia pri prenose daňovej povinnosti v roku 2018Garancia

10.4.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Správnu sadzbu DPH je pri prenose daňovej povinnosti povinný uplatniť príjemca predmetného plnenia, ktorý za jej správnosť zodpovedá, má DPH priznať a riadne ju zaplatiť. Platitelia DPH, ktorí dodávajú v tuzemsku inému platiteľovi dane ...
viac

Zamestnanca treba prihlásiť ešte pred nástupom do práce, pomôže aj mobilná aplikáciaGarancia

5.4.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sociálna poisťovňa opätovne upozorňuje zamestnávateľov na správne prihlasovanie zamestnancov. V zmysle zákona o sociálnom poistení stále platí, že zamestnávateľ je povinný prihlásiť zamestnanca do Sociálnej poisťovne deň pred vznikom ...
viac

Účtovanie príspevku na bývanie pre policajta v stálej štátnej službeGarancia

4.4.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Subjekt verejnej správy účtuje o náklade spojenom s úhradou poplatkov za ubytovanie (ako príspevok) cez účet 379 súvzťažne s účtom 221 (211) ako ostatný záväzok, keďže výdavok nemá charakter ostatnej služby (518). Na aký nákladový účet ...
viac

Zákon o regionálnej investičnej pomoci od 1.4.2018Garancia

4.4.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci, s účinnosťou od 1. apríla 2018, upravuje poskytovanie regionálnej investičnej pomoci, práva a povinnosti prijímateľa investičnej pomoci a pôsobnosť orgánov štátnej správy pri ...
viac
Najčítanejšie

Smernica o zásadách a účtovaní pokladniceGarancia

17.8.2017, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Vépyová, PhD.; Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)          Názov vnútropodnikovej smernice     Zásady vedenia a účtovania pokladnice     Prílohy          Číslo smernice          ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Inventarizačný zápisArchív

5.1.2018, korektúra: Ing. Tomáš Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Baker Tilly Slovakia Stiahnuť vzor V Z O R Inventarizačný zápis podľa § 30 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12. 20xx ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Smernica o výpočte a účtovaní odloženej dane z príjmovGarancia

1.2.2018, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Vépyová, PhD.; Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia; Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov vnútropodnikovej smernice   Výpočet a účtovanie o odloženej dani z príjmov   Prílohy       Číslo ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Postup pri odškodňovaní chorôb z povolaniaGarancia

19.1.2015, JUDr. Paula Babicová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chorobou z povolania sa podľa Zákonníka práce rozumie choroba takto uvedená v právnych predpisoch o sociálnom zabezpečení. Týmto zákonom je zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení. Podľa neho je to choroba uznaná príslušným špecializovaným ...
viac

Smernica o poskytovaní príspevku na stravovanie zamestnancovGarancia

5.9.2017, Ing. Mária Vépyová, PhD., korektúra: Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Vépyová ; PhD. ; korektúra: Ing. Zuzana Hrušovská ; Baker Tilly Slovakia; Ing. Ivana Glazelová Stiahnuť dokument   Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)          Názov vnútropodnikovej smernice     Príspevok zamestnávateľa na stravnú jednotku     ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 102/2018 Z.z. ustanovuje diagnostické referenčné úrovne lekárskeho ožiarenia (vyšlo dňa: 31.3.2018 v čiastke č. 38)
  • 103/2018 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vyšlo dňa: 31.3.2018 v čiastke č. 38)
  • 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 107/2018 Z.z. novela zák. č. 570/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 108/2018 Z.z. novela zák. č. 404/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 109/2018 Z.z. novela zák. č. 650/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 110/2018 Z.z. novela zák. č. 97/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 115/2018 Z.z. ustanovuje výšku úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 118/2018 Z.z. ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov (vyšlo dňa: 18.4.2018 v čiastke č. 42)

Anotácie právnych predpisov

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: