ZOZNAM SMERNÍC

 

Darček mesiaca
Eektronické podania vo veci obchodného registra v s.r.o. za rok 2017

 

Daňový kalendár
september 2017
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne zákaznícky spravodaj

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

Najnovšie

Informácia o navrhovaných legislatívnych zmenách ustanovení daňového poriadku s účinnosťou od 1.1.2018 a od 1.1.2019

25.9.2017, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh novely daňového poriadku“) je pokračovaním ...
viac

Zmeny v schválenom zákone o verejnom obstarávaní od 1. novembra 2017Garancia

18.9.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Parlament schválil novelu zákona o verejnom obstarávaní. Tá nadobudne účinnosť 1. novembra 2017. Zmeny, ktoré poslanci NR SR odobrili vo štvrtok 14. septembra 2017, majú umožniť zefektívnenie, zjednodušenie, zjednotenie a zrýchlenie postupov verejného ...
viac

Prehľad BOZP a OPP 2017

14.9.2017, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 355/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a ...
viac

Novela zákona o sociálnom poistení 2017

13.9.2017, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na jeseň tohto roka vstúpi do platnosti novela zákona o sociálnom poistení, ktorá prinesie zvýšenie dôchodkov v roku 2018 o desiatky eur približne 100-tisíc dôchodcom na Slovensku. Rezort práce navrhol upraviť model zvyšovania dôchodkových ...
viac

Metodiky na identifikáciu pracovných ochorení: Prieskum kontrolných a výstražných prístupov

13.9.2017, Zdroj: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Vďaka výstražným a kontrolným systémom je možné včas identifikovať choroby z povolania. Vďaka výstražným a kontrolným systémom je možné včas identifikovať choroby z povolania. Takisto sú užitočné ako doplnok k úradným údajom o pracovných ochoreniach a na ...
viac

Informácia k niektorým povinnostiam zamestnávateľa pri vykonaní opráv dane alebo preddavkov na daň zamestnancov v roku 2017

12.9.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančné riaditeľstvo SR, Centrum podpory pre dane zverejnilo na svojej webovej stránke Informácia k niektorým povinnostiam zamestnávateľa pri vykonaní opráv dane alebo preddavkov na daň zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR, Centrum ...
viac

Informácia k odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach v roku 2017

12.9.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Centrum podpory pre dane zverejnilo na svojej webovej stránke Informáciu k odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach. Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Centrum podpory pre dane ...
viac

Zvýšené platové tarify zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. septembra 2017

11.9.2017, Mgr. Jana Tkáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 24. júla 2017 bolo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnené Nariadenie vlády SR č. 202/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových ...
viac

Smernica subjektu verejnej správy o vnútornom kontrolnom systémeGarancia

9.9.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov vnútropodnikovej smernice   Smernica o vnútornom kontrolnom systéme ......(doplniť názov subjektu verejnej správy; v názve príp. použiť ten druh ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Informácia o navrhovaných legislatívnych zmenách ustanovení daňového poriadku s účinnosťou od 1. 1. 2018 a od 1.1.2019Garancia

7.9.2017, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh novely daňového poriadku“) je pokračovaním ...
viac
Najčítanejšie

Platové triedy pedagogických zamestnancov v roku 2017Garancia

26.6.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jednou z oblastí, ktorá bude neustále aktuálna a bude si vyžadovať zmeny, sú platové triedy pedagogických zamestnancov. Základným právnym predpisom, ktorý sa týka tejto témy, je zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri ...
viac

Aké sú povinnosti zamestnávateľa voči sociálnej a zdravotnej poisťovni pri odchode zamestnanca na materskú/rodičovskú dovolenku

15.11.2016, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec má povinnosť oznamovať zamestnávateľovi nástup na materskú, rodičovskú dovolenku. Podľa § 166 ZP žena a muž písomne oznámia zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na materskú dovolenku a ...
viac

Zamestnávanie starobného dôchodcu - aké sú povinnosti zamestnávateľa?Archív

4.8.2016, PadDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak zamestnávateľ zamestnáva zamestnanca, ktorý dovŕšil vek odchodu na starobný dôchodok, pokračuje vo všetkých povinnostiach voči svojmu zamestnancovi tak, ako keby nemal status starobného dôchodcu, s výnimkou povinnosti ...
viac

Preradenie auta z podnikania do osobného užívania v roku 2017 z pohľadu jednoduchého a z pohľadu podvojného účtovníctva

6.3.2017, Ing. Eva Miháliková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyradenie automobilu z obchodného majetku - a teda jeho preradenie trvalo len na súkromné využitie - sa všeobecne týka dvoch daní - dane z príjmu a DPH. Vyradenie automobilu z obchodného majetku - a teda jeho ...
viac

Výpočet náhrady mzdy za dovolenku v roku 2016Archív

15.8.2016, PadDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súlade s ustanoveniami § 116 Zákonníka práce, zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec ...
viac
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 194/2017 Z.z. nanovo ustanovuje vzory ponukových listov v súvislosti so zmenou zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vyšlo dňa: 25.7.2017 v čiastke č. 80)
  • 195/2017 Z.z. ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia (vyšlo dňa: 25.7.2017 v čiastke č. 80)
  • 198/2017 Z.z. ustanovuje sumu maximálneho ročného školného na akademický rok 2018/2019 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách (vyšlo dňa: 1.8.2017 v čiastke č. 82)
  • 199/2017 Z.z. o náležitostiach oznámenia potrebného na zistenie ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke alebo k pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah (vyšlo dňa: 2.8.2017 v čiastke č. 83)
  • 200/2017 Z.z. o náležitostiach žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí (vyšlo dňa: 2.8.2017 v čiastke č. 83)
  • 202/2017 Z.z. novela nar. vl. č. 366/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 9.8.2017 v čiastke č. 85)
  • 205/2017 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 15.8.2017 v čiastke č. 86)
  • 206/2017 Z.z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (vyšlo dňa: 22.8.2017 v čiastke č. 87)
  • 213/2017 Z.z. novela vyhl. č. 492/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 31.8.2017 v čiastke č. 90)
  • 218/2017 Z.z. o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch (vyšlo dňa: 21.9.2017 v čiastke č. 94)

Anotácie právnych predpisov

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: