22255
ZOZNAM SMERNÍC

 

Daňový kalendár
február 2017
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
 
Najbližšia daňová povinnosť
20.2.2017 - Daň z pridanej hodnoty

 

Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne zákaznícky spravodaj

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

Najnovšie

Predbežná informácia k návrhu zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

16.2.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pripravovaný právny predpis: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Predbežná informácia k pripravovanej novele Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Číslo ...
celý článok

Vyslanie na pracovnú cestu a vyplatenie cestovnéhoGarancia

15.2.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Môžeme pri zúčtovaní cestovného príkazu zamestnancom vyplatiť sumu za cestovný príkaz každému zamestnancovi zvlášť? Obaja boli vyslaní na rovnakú pracovnú cestu v jeden deň. Rozhodli sa ísť jedným autom. Môžeme pri zúčtovaní cestovného ...
celý článok

Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej rebubliky o návrhu na zrušenie STN

14.2.2017, Zdroj: SUTN
Prinášame Vám návrh zrušenia noriem STN za mesiac december. Oznámene Úradu prenormalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo si môžete stiahnuť TU. Prinášame Vám návrh zrušenia noriem STN za mesiac január. Oznámene Úradu prenormalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo si ...
celý článok

Zamestnanci a účasť na školení

13.2.2017, JUDr. Zděnka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účasť na vzdelávaní je výkonom práce, za ktorý patrí zamestnancovi mzda, nepovažuje sa za prekážku v práci. Za prekážku v práci by patrila zamestnancovi náhrada mzdy vo výške jeho priemerného zárobku, ako je to napríklad pri zvyšovaní ...
celý článok

Hodnotenie zdravotných rizík a kategorizácia prác, nároky zamestnancov

8.2.2017, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaraďovanie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík patrí medzi povinnosti zamestnávateľa. V § 31 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je rámcovo upravené ...
celý článok

Nárok na daňový bonus v niektorých osobitných prípadoch

7.2.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nárok na daňový bonus na vyživované dieťa (DB) upravuje § 33 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP). Nárok na DB nevzniká len samotnou existenciou dieťaťa, ale na uplatnenie DB je dôležité splnenie aj iných zákonných ...
celý článok

Čerpanie eurofondov sa má zjednodušiť od 1. mája 2017

6.2.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čerpanie eurofondov by sa malo zjednodušiť a administratívy by malo byť menej. Predpokladá to návrh novely zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorý Národná rada SR posunula do druhého čítania. Návrh novely ...
celý článok

Povinnosť dodávateľov - platiteľov DPH uvádzať v kontrolnom výkaze k DPH údaje z faktúr za stavebné práce, z ktorých je povinný platiť daň v tuzemsku príjemca plnení

6.2.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pre platiteľov DPH, ktorí dodajú inému platiteľovi dane v tuzemsku stavebné práce vrátane dodania stavby alebo jej časti, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA), alebo dodajú tovar s montážou alebo ...
celý článok

ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE PRE NÍZKOPRÍJMOVÝCH ZAMESTNANCOV

2.2.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Novelou zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa od 01.01.2015 zavádza odpočítateľná položka (ďalej len „OP“) v zdravotných odvodoch pre nízkopríjmových zamestnancov, ktorá znižuje vymeriavací základ ...
celý článok

Dvojité platenie komunálneho odpaduGarancia

1.2.2017, JUDr. Simona Laktišová Dvořák Hager &Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak má vlastník v obci trvalý pobyt a okrem trvalého pobytu mu obec vyrubila poplatok za odpady (nie je zavedený množstvový zber) i za inú nehnuteľnosť, ktorú v obci vlastní a ...
celý článok
Najčítanejšie

Smernica o poskytovaní príspevku na stravovanie zamestnancovGarancia

8.1.2016, Ing. Mária Vépyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. korektúra: Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov vnútropodnikovej smernice   Príspevok zamestnávateľa na stravnú jednotku   Prílohy       Číslo smernice       ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Smernica o poskytovaní a účtovaní ochranných pomôcokGarancia

21.1.2016, Ing. Mária Vépyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov vnútropodnikovej smernice   Poskytovanie a účtovanie ochranných pomôcok   Prílohy       Číslo smernice       Rozsah ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Transferové oceňovanie - smernicaGarancia

17.10.2016, Ing. Alica Fisterová, Ing. Tomáš Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Alica Fisterová; Ing. Tomáš Janoušek Baker Tilly Slovakia Stiahnuť vzor Skrátená dokumentácia podľa článku 3 Usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014283/2016-724 Základná dokumentácia podľa článku 4 Usmernenia Ministerstva financií ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Inventarizačný zápisGarancia

29.4.2016, korektúra: Ing. Tomáš Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Baker Tilly Slovakia Stiahnuť vzor V Z O R Inventarizačný zápis podľa § 30 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12. 20xx ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Smernica o výpočte a účtovaní odloženej dane z príjmovGarancia

17.10.2016, Ing. Mária Vépyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. korektúra: Ing. Tomáš Janoušek Baker Tilly Slovakia Stiahnuť vzor Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov vnútropodnikovej smernice   Výpočet a účtovanie o odloženej dani z príjmov   Prílohy       Číslo smernice       Rozsah ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 15/2017 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 1.2.2017 v čiastke č. 9)
  • 16/2017 Z.z. novela nar. vl. č. 582/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 2.2.2017 v čiastke č. 10)
  • 17/2017 Z.z. novela op. č. 103/2012 Z.z. (vyšlo dňa: 7.2.2017 v čiastke č. 11)
  • 18/2017 Z.z. ustanovuje cenovú reguláciu v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike (vyšlo dňa: 10.2.2017 v čiastke č. 12)
  • 19/2017 Z.z. (vyšlo dňa: 14.2.2017 v čiastke č. 13)
  • 20/2017 Z.z. o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup a používanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení (vyšlo dňa: 15.2.2017 v čiastke č. 14)
  • 21/2017 Z.z. ustanovuje cenovú reguláciu výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou (vyšlo dňa: 16.2.2017 v čiastke č. 15)
  • 22/2017 Z.z. novela nar. vl. č. 235/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 17.2.2017 v čiastke č. 16)
  • 23/2017 Z.z. novela vyhl. č. 544/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 17.2.2017 v čiastke č. 16)
  • 24/2017 Z.z. o skončení platnosti Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Indickou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií (vyšlo dňa: 17.2.2017 v čiastke č. 16)

Anotácie právnych predpisov

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: