ZOZNAM SMERNÍC

 

Darček mesiaca
Všeobecné záväzné nariadenia o poskytnutí starostlivosti v detských jasliach a o sociálnoprávnej ochrane detí v roku 2017

 

Daňový kalendár
december 2017
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2017 - Daň z príjmov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne zákaznícky spravodaj

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

Účtovníctvo a dane

Pracovné právo

BOZP a OPP

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

Najnovšie

Podmienky súhlasu správcu dane s výmazom z obchodného registra v roku 2017

7.12.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 54 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov môže daňový subjekt požiadať správcu dane o výmaz z obchodného registra. Podľa § 54 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní ( ...
viac

Hlavné zmeny v pracovnej zdravotnej službe

4.12.2017, JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Advokátska kancelária BÁNOS s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 19. 10. 2017 NR SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a ktorým sa mení zákon o živnostenskom podnikaní, s účinnosťou od 01. ...
viac

Živnostníci po pripomienke zo Sociálnej poisťovne doplatili poistné viac ako 304 tisíc eur

4.12.2017, Zdroj: Sociálna poisťovňa
V novembri 2017 Sociálna poisťovňa odoslala živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) upozornenia na nedoplatok na poistnom za mesiac október. Formou SMS a e-mailov poslala 18 584 správ, ktoré upomínali dlžné poistné vo výške 1 807 013 ...
viac

Správne účtovanie vodného, stočného a zrážkovej vody v príspevkovej organizácii obceGarancia

4.12.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Subjekt verejnej správy v zmysle ustanovenia § 57 ods. 2 a nasledujúcich Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre ...
viac

V roku 2018 sa zvýšia úrazové dávky o 2 percentá

1.12.2017, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Od 1. januára 2018 sa zmení výška úrazových dávok. Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 2 %. Rovnako o 2 % vzrastú aj úrazové dávky - jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom, ...
viac

Postup pri odklade platenia dane alebo platenia dane v splátkach v roku 2017 a 2018

1.12.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dočasný nedostatok voľných finančných prostriedkov podnikateľského subjektu môže spôsobiť problémy s včasným platením daňovej povinnosti alebo s platením v plnej výške. Dočasný nedostatok voľných finančných prostriedkov podnikateľského ...
viac

Výpočet mzdy v roku 2018

28.11.2017, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Budúci rok prinesie v oblastí daní, účtovníctva, ako aj mzdového účtovníctva mnoho legislatívnych zmien, ktoré sa v konečnom dôsledku dotknú jedinca, či už ako zamestnanca alebo ako podnikateľského subjektu. Určité legislatívne zmeny, ktoré ...
viac

Povinnosti zamestnávateľov v ochrane zdravia pri práci v zákone o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

27.11.2017, MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je komplexne zameraný na prevenciu, ochranu a podporu zdravia a upravuje nasledovné povinnosti zamestnávateľov súvisiace s ochranou zdravia pri práci: Zákon č. ...
viac

Zaúčtovanie prijatého preplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia v obciGarancia

27.11.2017, Ing. Jana Hvojníková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V zmysle pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/008861/2017-441 na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2016 pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové organizácie, podnikateľské ...
viac

Informácia k používaniu elektronických schránok podľa zákona o e-Governmente na Slovensko.sk v roku 2017

20.11.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o e-Governmente) správca modulu elektronických schránok aktivoval vybraným osobám elektronickú ...
viac
Najčítanejšie

Smernica o poskytovaní príspevku na stravovanie zamestnancovGarancia

5.9.2017, Ing. Mária Vépyová, PhD., korektúra: Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Vépyová ; PhD. ; korektúra: Ing. Zuzana Hrušovská ; Baker Tilly Slovakia; Ing. Ivana Glazelová Stiahnuť dokument   Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)          Názov vnútropodnikovej smernice     Príspevok zamestnávateľa na stravnú jednotku     ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Smernica o poskytovaní a účtovaní ochranných pomôcokGarancia

21.1.2016, Ing. Mária Vépyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov vnútropodnikovej smernice   Poskytovanie a účtovanie ochranných pomôcok   Prílohy       Číslo smernice       Rozsah ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Smernica o zásadách a účtovaní pokladniceGarancia

17.8.2017, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Vépyová, PhD.; Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)          Názov vnútropodnikovej smernice     Zásady vedenia a účtovania pokladnice     Prílohy          Číslo smernice          ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vnútorný predpis o zabezpečení stravovania zamestnancovGarancia

10.8.2017, Ing. Miroslav Mačuha, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miroslav Mačuha; JUDr. Juraj Mezei, PhD. Na stiahnutie Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)        Názov vnútropodnikovej smernice    Vnútorný predpis o zabezpečení stravovania zamestnancov    Prílohy        Číslo smernice        Rozsah platnosti        ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Systém spracovania účtovníctvaGarancia

6.9.2017, Ing. Mária Vépyová, PhD., korektúra: Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia, Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Vépyová ; PhD. ; korektúra: Ing. Tomáš Janoušek ; Baker Tilly Slovakia; Ing. Zuzana Hrušovská ; Baker Tilly Slovakia; Ing. Ivana Glazelová Stiahnuť dokument smernica Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)          Názov vnútropodnikovej smernice     ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 283/2017 Z.z. novela vyhl. č. 284/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 22.11.2017 v čiastke č. 121)
  • 284/2017 Z.z. novela vyhl. č. 326/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 22.11.2017 v čiastke č. 121)
  • 289/2017 Z.z. novela zák. č. 355/2007 Z. z. a č. 455/1991 Zb. (vyšlo dňa: 28.11.2017 v čiastke č. 124)
  • 292/2017 Z.z. novela zák. č. 79/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 29.11.2017 v čiastke č. 125)
  • 293/2017 Z.z. novela zák. č. 137/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 29.11.2017 v čiastke č. 125)
  • 294/2017 Z.z. novela zák. č. 82/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 29.11.2017 v čiastke č. 125)
  • 296/2017 Z.z. novela vyhl. č. 244/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 29.11.2017 v čiastke č. 125)
  • 298/2017 Z.z. ustanovuje požiadavky na petičný systém, spôsob ich posudzovania, spôsob identifikácie petičného systému a náležitosti osvedčenia o atestácii petičného systému (vyšlo dňa: 5.12.2017 v čiastke č. 126)
  • 302/2017 Z.z. ustanovuje zásady systemizácie štátnozamestnaneckých miest (vyšlo dňa: 12.12.2017 v čiastke č. 129)
  • 304/2017 Z.z. ustanovuje vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania (vyšlo dňa: 13.12.2017 v čiastke č. 130)

Anotácie právnych predpisov

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: